Commissie

Werkplek- en buitenluchtmetingen

390 050

Werkplek- en buitenluchtmetingen
Het werkgebied van deze normcommissie betreft de normalisatie van meetmethoden op het gebied van werkplekatmosfeermetingen, binnenlucht- en buitenluchtmetingen.

Commissie

Het doel van deze normcommissie is om binnen het werkveld genormaliseerde meetmethoden te ontwikkelen om de eisen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving objectief te kunnen meten.

De normcommissie brengt haar expertise Europees en mondiaal in bij:

  • CEN/TC 137 'Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents'
  • CEN/TC 264 'Air quality'
  • ISO/TC 146/SC 2 'Workplace atmospheres'
  • ISO/TC 146/SC 3 'Ambient atmospheres'
  • ISO/TC 146/SC 6 'Indoor air'

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Werkplek- en buitenluchtmetingen.

Programma

(Samenstelling) fijn stof in buitenlucht en op de werkplek
In het kader van mandaat M/503 ‘Ambient Air quality’ zijn in 2017 drie normen voor fijnstof in buitenlucht gepubliceerd:
• NEN-EN 16450 Requirements for automated continuous measurements for the determination of the concentration of particulate matter
• NEN-EN 16913 Standard method for the measurement of anions/cations as deposited on filters
• NEN-EN 16909 Standard method for the measurement of EC/OC deposited on filters
In navolging van het mandaat worden nu de volgende normen ontwikkeld:
• CEN/TR/TS Measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) in PM10 and PMcoarse
• CEN/TR Equivalence of automatic measurements of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) in PM
Binnen CEN/TC 264 is WG 32 ‘Ambient air - Particle number concentration’ bezig met de ontwikkeling van normen voor ultrafijne deeltjes in buitenlucht. CEN/TS 16976 Ambient air - Determination of the particle number concentration of atmospheric aerosol is gepubliceerd in 2016, de werkgroep is nu bezig met CEN/TS Ambient air - Determination of the particle size spectra of atmospheric aerosol using a Mobility Particle Size Spectrometer (MPSS)
Deze werkgroep heeft een mogelijke overlap met het werk van CEN/TC 137/WG 3 ‘Particulate matter’ in het kader van het Nanotechnologie mandaat. Afstemming van de werkzaamheden van beide werkgroepen is dus gewenst.

(Huid)blootstelling aan nanodeeltjes
In het kader van mandaat M/461 Nanotechnologies worden diverse normen ontwikkeld op het gebied van nanotechnologie. Het betreft hier normen voor zowel de karakterisering en monsterneming van nanomaterialen als blootstelling aan nanodeeltjes.
Binnen dit mandaat zijn in de periode van 2012-2018 in totaal negen normen ontwikkeld over (huid)blootstelling aan nanodeeltjes op de werkplek door CEN/TC 137/WG 3 ‘Particulate matter’ en CEN/TC 137/WG 6 'Dermal exposure'.
In 2019 wordt het mandaat gecontinueerd en zal door WG 3 worden gewerkt aan de volgende normen:
-Sampling and counting rules for the characterization of airborne NOAA in the workplace by scanning and transmission electron microscopy:
• Part 1: CEN/TS: Sampling of nano-objects and their agglomerates and aggregates in the workplace for electron microscopy
• Part 2: EN: Counting rules for the characterization of airborne nano-objects and their agglomerates and aggregates for scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM)
-CEN/TS Application of direct-reading low-cost sensors for measuring NOAA in the workplace

Sensoren
Voor de toepassing van goedkope sensoren in een meetnet is het van belang om te weten hoe nauwkeurig deze sensoren in de praktijk zijn. In Europees verband is daarom besloten om een geharmoniseerd protocol te ontwikkelen met prestatiekenmerken van sensoren. Met dit protocol wordt een breed draagvlak gevormd voor de toepassing van sensoren en kunnen gegevens binnen Europa worden uitgewisseld en vergeleken. Dit protocol kan worden gebruikt voor de inzet van sensoren voor het indicatief meten van gassen en stoffen die vallen onder de Europese Richtlijn voor luchtkwaliteit (2008/50/EC), zoals NO2 en fijn stof.
Het sensorenprotocol wordt ontwikkeld binnen CEN/TC 264/WG 42 ‘Air quality sensors’. NEN voert het secretariaat van deze werkgroep. Vanuit Nederland nemen experts vanuit TNO, RIVM en VSL deel aan deze werkgroep.
Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen de sensoren, heeft de werkgroep besloten om 2 aparte Technical Specifications (CEN/TS) te ontwikkelen, één voor gas sensoren en één voor fijnstof sensoren. Air quality – Performance evaluation of air quality sensors
Part 1: Gaseous pollutants in ambient air
Part 2: Particulate matter in ambient air

Voor de validatie van de sensoren wordt een projectvoorstel opgesteld in het kader van het verwachte mandaat voor de ontwikkeling van een norm voor ‘air quality sensors’.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Caroline van Hoek.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.