Hulp bij CE-markering van bouwproducten

Hier vindt u verwijzingen naar informatie die u kan helpen bij het opstellen van de Prestatieverklaring die hoort bij de CE-markering van bouwproducten.

Laatste aanpassing: 24 juni 2016


Aanvullingen op de CPR

Er zijn drie aanvullingen op de CPR gepubliceerd en wel (1) over het aanlevering van de prestatieverklaring via een website, (2) over de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid en (3) over het model van de prestatieverklaring. Ook is het format van de ETA vastgesteld. De bijbehorende Engelstalige documenten kunnen worden gevonden op de website van de Europese Commissie, directoraat Growth.

Vertaallijsten

Hier vindt u verwijzingen naar de vertaallijsten voor de verschillende groepen van producten.

Links en achtergronddocumenten
Website van Het informatieplatform voor kwaliteitslabels van bouwprodukten - Communicatieforum CE-markering
Handhaving in Nederland op het gebied van CE-markering op bouwproducten wordt gedaan door: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)
Advies van de landsadvocaat aangaande CE-markering van bouwproducten
Informatie over vrijwillige CE-markering via een Europees beoordelingsdocument (EBD; European Assessment Document - EAD) en een Europese technische beoordeling (ETB; European Technical Assessment - ETA) kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit SBK of European Organisation of Technical Assessment (EOTA)
Europese productnormalisatie: CEN Construction
Website van de Europese Commissie:
- Informatie over de CPR
- Lijst van geharmoniseerde productnormen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitale brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: ‘CE-markering op bouwproducten - Verordening (EU) nr. 305/2011’
Brochure van de Europese Kalkzandsteenindustrie ECSPA : ‘Manufacturers guideline to the Construction Products Regulation and is implementation’
Brochure van BBRI: 'Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten'
Guidance Note of the Construction Products Association (CPA) e.a.: ‘Guidance Note on the Construction Products Regulation'

Antwoorden op vragen

Indien u vragen heeft over de CE-markering van bouwproducten, is de branche-organisatie vaak een goed eerste aanspreekpunt.

De Europese Commissie heeft een vraag-en-antwoordsite .

Verder kunt u terecht bij het Contactpunt Bouwproducten. Daar kunt u achtergrondinformatie vinden en antwoorden op veel gestelde vragen. Ook kunt u een vraag stellen aan de helpdesk die wordt gevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties NEN en SBK.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over (geharmoniseerde) productnormen van bouwproducten en de desbetreffende scope, neem dan contact op met

NEN Materialen & Bouwproducten


Verordening Bouwproducten en productnormen

Volgens de Verordening Bouwproducten moeten marktpartijen die een bouwproduct op de markt brengen, verplicht een aantal dingen doen als er voor dat bouwproduct een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat. Lees verder...

Beoogd gebruik en de Prestatieverklaring

Een producent of een andere marktpartij die een bouwproduct op de Europese markt wil brengen doet dat met een bepaald gebruik voor ogen: de (eigen) beoogde producttoepassing. Lees verder...

Het opstellen van de Prestatieverklaring

Een producent of een andere marktpartij die een bouwproduct op de markt wil brengen zorgt voor een gebruiksvoorschrift dat aangeeft hoe zijn product gebruikt/verwerkt moet worden bij de door hem beoogde toepassing. Vaak zal de beoogde toepassing zijn, dat het product wordt gebruikt in een bouwdeel, waaraan vanuit de bouwregelgeving eisen zijn gesteld. Lees verder...

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.