Werkwijze en voorbeeld

1. In de Annex ZA van de geharmoniseerde productnorm die hoort bij uw bouwproduct, kunt u lezen onder welk mandaat die norm tot stand is gekomen.
2. U kiest dan de specifieke vertaallijst die hoort bij dat mandaatnummer.
3. In het geval dat een bepaald ‘essentieel kenmerk’ niet voorkomt in die vertaallijst, kunt u zoeken in de ‘Totaallijst vertaalde essentiële kenmerken’ op de website van het Contactpunt Bouwproducten.

Bijvoorbeeld:
1. NEN-EN 771-1:2003 en ‘Specificaties voor metselstenen - Deel 1: Baksteen’
In de eerste alinea van paragraaf ZA.1 staat:
‘This European standard has been prepared under a mandate M/116 "Masonry and related products" given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association.
2. U kiest de vertaallijst die hoort bij M/116.
3. Het blijkt dat van alle ‘essential characteristics’ die genoemd worden in Table ZA.1.1 (en/of Table ZA.1.2) inderdaad de vertalingen in de vertaallijst kunnen worden gevonden.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.