Het opstellen van de Prestatieverklaring

Een producent of een andere marktpartij die een bouwproduct op de markt wil brengen zorgt voor een gebruiksvoorschrift dat aangeeft hoe zijn product gebruikt/verwerkt moet worden bij de door hem beoogde toepassing. Vaak zal de beoogde toepassing zijn, dat het product wordt gebruikt in een bouwdeel, waaraan vanuit de bouwregelgeving eisen zijn gesteld.

De producent/leverancier doet er dan verstandig aan zijn Prestatieverklaring zó te maken, dat de afnemer kan beoordelen of toepassing van dat product als (onderdeel van het )bouwdeel, een resultaat geeft dat aan de bouwvoorschriften voldoet.

Een hulpmiddel daarbij zijn de zogenoemde aansluitmatrices. Deze zijn nog in ontwikkeling. Zie voor de stand van zaken de website van het contactpunt bouwproducten.

De prestatieverklaring moet voor de Nederlandse markt in het Nederlands zijn opgesteld. Daarbij moeten termen uit de betreffende productnorm uit het Engels worden vertaald in het Nederlands.

In de Module CE-markering kunt u de vertaling vinden van het beoogde gebruik (intended use) vinden en wel bij ‘Conformiteit’ onder het kopje ‘Gegevens van het gekozen product’. Het gaat hier om de vertaalde tabel ZA.2 uit de betreffende productnorm.

Hier vindt u verwijzingen naar de vertaallijsten voor de essentiële kenmerken voor de verschillende groepen van producten.

Het officiële format model voor de Prestatieverklaring is de aangepaste Annex III van de CPR. De gewijzigde tekst is te vinden als pagina 41 en verder van OJEU L159 mei 2014.

In de achtergrondinformatie zijn ook enkele voorbeelden uitgewerkt.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.