Verordening Bouwproducten en productnormen

Volgens de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) moeten marktpartijen die een bouwproduct op de markt brengen, verplicht een aantal dingen doen als er voor dat bouwproduct een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat.

De belangrijkste verplichtingen zijn dan (1) dat het bouwproduct volgens de geharmoniseerde Europese productnorm en de daarin aangewezen testnormen wordt beproefd, (2) dat voor dat product de Prestatieverklaring wordt opgesteld met daarin het beoogde gebruik en de bijbehorende producteigenschappen en (3) dat op het product de CE-markering wordt aangebracht.

De CPR kunt u hier vinden:

  • In het Nederlands
  • In het Engels
  • In de overige talen
  • Uitvoeringsverordening betreffende het format van de Europezse technische beoordeling (ETA), zie pagina 42 en verder van OJEU L289 oktober 2013 (in het Nederlands)
  • Gedelegeerde verordening over het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen op een website, zie pagina 1 en verder van OJEU L52 februari 2014 (in het Nederlands)
  • Wijziging van Annex V van de CPR over de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP), zie pagina 76 en verder van OJEU L157 mei 2014 (in het Nederlands)
  • Wijziging van Annex III van de CPR over het model van de prestatieverklaring (DoP), zie pagina 41 en verder van OJEU L159 mei 2014 (in het Nederlands)

In het Officiële Orgaan van de Europese Unie wordt regelmatig een lijst gepubliceerd van de geldende geharmoniseerde Europese normen voor bouwproducten. De laatste versie kunt u op de website van DG Growth vinden.

De Module CE-markering kunt u gebruiken om na te gaan welke geharmoniseerde Europese productnorm voor een zeker bouwproduct van toepassing is.
Ook kunt u daar onder andere (a) het toepassingsgebied (de ‘scope’; meestal in de Engelse taal) van die norm vinden, (b) de tabel met het toepasselijke systeem van Beoordeling en Vaststelling van de Prestatiebestendigheid (Assessment and Verification of Constancy of Performance-AVCP) en (c) een overzicht van de bijbehorende ondersteunende beproevingsnomen.

De aansluitmatrices kunt u gebruiken om te achterhalen welke informatie van de eigenschappen van een bouwproduct nodig is om te kunnen aantonen, dat een product in zijn toepassing aan de eisen van de Nederlandse bouwvoorschriften voldoet.

De geharmoniseerde Europese normen voor de CE-markering van bouwproducten zijn verkrijgbaar in de NEN Shop.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.