Commissie

Audit Data Collection

380295

Audit Data Collection
Specification for auditors to obtain accounting data, including content and format requirements of accounting data elements and data interface output files.

De NEN normcommissie Audit Data Collection volgt en participeert in het werk van ISO/PC 295, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een ISO standaard voor Audit Data Collection.

De eerste vergadering van deze normcommissie heeft plaatsgevonden op 15 maart 2017 bij NEN in Delft. Een samenvatting van de vergadering vindt u hier.

Op 27 juni in de ochtend vindt de tweede vergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt onder andere besproken hoe de Nederlandse belangen het best ingebracht kunnen worden in de ontwikkeling van de ISO standaard. Daarnaast wordt bepaald hoe Nederland vertegenwoordigd zal worden tijdens de eerstvolgende vergadering van ISO/PC 295, eind juli in Moskou.

Lidmaatschapbijdrage
Indien u lid wilt worden van de NEN normcommissie neem dan contact op met mevrouw Jolien van Zetten. Het is ook mogelijk de vergadering op 27 juni a.s. bij te wonen en daarna te beslissen of u lid wil worden van de normcommissie. Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u ook contact opnemen met mevrouw Jolien van Zetten.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de normcommissie.

> Background information Audit data collection
> Working Draft ISO Standaard
> ISO/PC 295 website

Commissieplan

In 2017 is de normcommissie Audit data collection van start gegaan. De normcommissie verzorgt de Nederlandse inbreng voor de ontwikkeling van de ISO standaard voor Audit data collection. Via onderstaande link vindt u uitgebreide (engelstalige) informatie over de achtergrond van deze ISO standaard.

> Background information Audit data collection

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Jolien van Zetten.kid@nen.nl

(015) 2 690 200