Commissie

Automatische Identificatie

381043

Automatische Identificatie
Normcommissie 381043 neemt deel aan en volgt het internationale normalisatiewerk op het gebied van automatische identificatie in het algemeen en van barcodes en Radio Frequency-Identificatie in het bijzonder.

De commissie bepaalt het standpunt van NEN over alle strategische, technische en organisatorische aspecten van de normalisatie van automatische identificatie, met uitzondering van chipcards, dier identificatie, biometrie en vervoerstoepassingen. De commissie bepaalt het nationale standpunt voor wat betreft de mondiale normalisatie binnen ISO/IEC/JTC 1/SC 31 “Automatic Data Capture” en de Europese normalisatie binnen CEN/TC 225 "AIDC Technologies". De commissie streeft ernaar alle Automatische Identificatie normalisatie-activiteiten buiten CEN/CENELEC en ISO/IEC om (bijvoorbeeld de-facto standaardisatie door industrie en brancheorganisaties) gerelateerd aan het werkterrein van de commissie, nauwgezet te volgen en waar nodig te bespreken en een visie te geven op deze ontwikkelingen. Zoals voor elke normcommissie geldt daarbij ook voor normcommissie 381043 dat normalisatie niet beperkt is tot normontwikkeling maar ook het bevorderen van het toepassen van normen (binnen het werkveld) omvat.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

De belangrijkste activiteiten van NC 381043 zijn:

  • actieve participatie in ISO/IEC JTC 1/SC 31 en CEN/TC 225
  • de implementatie van mondiale normen in Nederland
  • het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissieGerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Yvette Mulder
(015) 2 690 200

kid@nen.nl