IT Service Management en IT Governance

Lees over de ontwikkelingen, de functie van normen op het gebied van IT Service Management & IT Governance en de mogelijkheid voor deelname aan bijeenkomsten.

Digitale ontwikkelingen staan niet stil, zoals onder andere artificial intelligence en robotisering.

Organisaties lopen steeds vaker tegen lastige vragen aan. Wie is er verantwoordelijk voor het overschrijden van budget en planning van IT-ontwikkelprojecten? Hoe kan een organisatie overzicht houden op de enorme hoeveelheid data waarover zij beschikt en hoe kan zij hier op een integere manier gebruik van maken? En hoe houdt een organisatie overzicht op het complexe landschap van services? Om bestuurders en managers hierbij te helpen worden standaarden voor IT Service Management en IT Governance ontwikkeld, bijgehouden en geüpdatet.

Over de normcommissie

De normcommissie IT Service Management en IT Governance werkt mee aan internationale normen, tools en best practices op dit gebied. De normcommissie zorgt dat deze standaarden voor Nederlandse bedrijven en overheid relevant zijn en volgt en beïnvloedt daarom het internationale werk. De commissieleden nemen deel aan internationale werkgroepen.

De normen gaan over de informatievoorziening van IT, ofwel het besturen en managen van IT. Er is onder meer aandacht voor de principes die van belang zijn bij het besturen van de informatievoorziening, het vaststellen van de verantwoordelijkheden en het overzicht houden op een groot aantal verschillende diensten. De enorme hoeveelheid data waarover een organisatie soms beschikt en hoe hier op een integere manier gebruik van te maken is een belangrijk onderdeel.

Het werk van de Nederlandse normcommissie heeft in eerste instantie betrekking op:

  • IT Governance, inclusief de ontwikkeling van normen uit de ISO/IEC 38500-reeks en bijbehorende documenten.
  • Alle aspecten met betrekking tot servicemanagement, inclusief de ontwikkeling van de normen van de ISO/IEC 20000-reeks en bijbehorende documenten.

Lees hier meer over het plan voor komend jaar.

Internationaal

Internationaal wordt er ook gewerkt aan:

  • Aspecten met betrekking tot het uitbesteden van projecten en IT-diensten, inclusief de ontwikkeling van de ISO/IEC 30105-serie.
  • De operationele aspecten van IT Governance, inclusief ISO/IEC 30121: de governance van een kader voor digitaal forensisch risico en interfaces met IT-beheer.
  • Werk voor de ISO/IEC PDTR 22564: service management van de infrastructuur.
  • ISO/IEC NP 24286: dit is een nieuw project dat gaat over continue prestatieverbetering van informatietechnologie.

Deelname normcommissie

Leden van een normcommissie zijn op de hoogte van de ontwikkelingen, weten waar partijen aan moeten (gaan) voldoen en kunnen daardoor op de ontwikkelingen inspelen. Ook breiden deelnemende experts hun kennis en netwerk uit. Geïnteresseerden die willen bijdragen aan de ontwikkeling van normen of andere producten over IT Service Management en IT Governance kunnen zich aanmelden.

Rondetafelbijeenkomst

Op 17 mei 2019 organiseerden NEN en de normcommissie een rondetafelbijeenkomst, waarin bezoekers werden bijgepraat over het onderwerp. Lees hier wat de bijeenkomst heeft opgeleverd.

Nieuws

Herziene en nieuwe normen voor service management

04-09-2019 Onlangs zijn drie nieuwe delen van de norm voor servicemanagement (NEN-ISO/IEC 20000) gepubliceerd. ...

Normen laten aansluiten bij de praktijk van bestuurders en managers

22-05-2019 Bestuurders van organisaties zijn niet vanzelfsprekend geïnteresseerd in normen voor IT Service Mana...

Normcommissie IT Governance en IT Service Management organiseert rondetafelbijeenkomst

18-03-2019 Dure IT-oplossingen leveren soms niet de verwachte resultaten op, of projecten lopen uit qua kosten ...

ISO-norm combineren met andere servicemanagementmethodieken

Commissielid Dolf van der Haven legt uit dat de nieuwe ISO-norm voor servicemanagement goed bruikbaar is in combinatie met diverse servicemanagementmethodieken als ITIL 4, CMMI, COBIT 2019 of VeriSM.
>> Lees het artikel
Bron: AG Connect

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van IT Service Management en IT Governance, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Inge Piek voor meer informatie.Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.

Stuur een e-mail