Samen innoveren: mist Nederland kansen?

Innovatie geldt als sleutel voor succes wanneer het gaat om concurrerend vermogen en economische prestaties. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders.

Innovatieve product- en dienstontwikkeling vinden steeds vaker met ketenpartners plaats en grensoverschrijdend. Afstemming tussen partijen is dus essentieel om de gewenste innovatie op te schalen en marktacceptatie te realiseren.

Een gestructureerd proces

Organisaties die het best presteren op innovatie passen vaker een gestructureerd proces toe. Dat blijkt uit diverse onderzoeken, waaronder recentelijk die van PDMA (zie artikel: Innovatie, wat is de norm?).

Internationale samenwerking (ISO)

Vanuit bovengenoemde perspectieven is een internationale samenwerking gestart voor het opstellen van richtlijnen over terminologie, tools, methodieken en interactie tussen relevante organisaties ter bevordering van innovatie. De in december 2013 opgerichte ISO Technical Committee, met haar brede scope waarbinnen diverse richtlijnen opgesteld gaan worden, is een serieuze ontwikkeling die door een groot aantal landen wordt gesteund en waar groeiende belangstelling voor is. Deelnemers zijn onder meer de voor Nederland belangrijke samenwerkings- en exportlanden, waaronder ook Duitsland, Frankrijk, Engeland, China, Japan, Rusland, Brazilië, VS en Canada.

Aandachtspunten voor richtlijnen

Voor het vaststellen van richtlijnen zijn diverse aandachtsgebieden benoemd zoals: hoe wordt binnen organisaties – en in samenwerking met stakeholders – vorm gegeven aan innovatieprocessen met aandacht voor cultuur, organisatie en strategie en wat zijn daarbij de ‘enablers’? En wat zijn de belangrijkste drempels bij een snellere doorgang van innovatieprojecten in samenwerking tussen grote en kleinere ondernemingen?

Systematische aanpak voor het bereiken van innovaties

Helpt het hebben van een gemeenschappelijke taal, methodieken en een guiding framework bij een systematische aanpak voor het bereiken van innovaties? Kortom, in hoeverre is het voor Nederland belangrijk om aan te sluiten bij dit traject?


In 2014 was er onvoldoende breed gedragen animo voor oprichting van een nationale normcommissie en deelname aan het mondiale traject. Het ISO-traject heeft inmiddels belangrijke mijlpalen bereikt en daarom informeert NEN de markt en onderzoekt of een deelname op dit moment alsnog gewenst is.

Voor meer informatie of om uw interesse bij een mogelijk vervolg kenbaar te maken, neem gerust contact met ons op.

Op 22 september 2014 heeft NEN in samenspraak met STEM/NBDA een informatie-/discussiebijeenkomst georganiseerd voor de doelgroep 'topmanagement en innovatiemanagers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in alle sectoren die met innovatiemanagement te maken hebben'.

Op deze bijeenkomst is de Nederlandse markt geïnformeerd over de koers van het mondiale traject en is de mening gepeild in hoeverre betrokkenheid vanuit Nederland gewenst is.

Er waren bijna 50 deelnemers, interessante sprekers en pitches, een nuttige workshop en goede discussies op basis van de live audience polling van meningen. Het merendeel van de aanwezigen staat positief tegenover de ontwikkeling van ondersteunende richtlijnen, gemeenschappelijke spreektaal en methodieken op het gebied van innovatiemanagement en vindt dat Nederland moet deelnemen (62%). Diverse partijen hebben hun intentie tot deelname aan een Nederlandse commissie ‘innovatiemanagement’ al uitgesproken (35%).

Er zijn diverse presentaties gehouden tijdens de informatiebijeenkomst.

Momenteel participeren 52 landen in het internationale traject en is begonnen met het opstellen van werkprogramma’s en voorstellen voor de inhoud van diverse richtlijnen op dit gebied. Uiteraard is het mogelijk om vanuit Nederland alsnog aan te sluiten om invloed uit te oefenen en bij te dragen aan het opstellen van deze internationale (ISO) richtlijnen. NEN is gestart met de oprichting van de Nederlandse normcommissie; u kunt nu deelnemen.

Voor meer informatie over de activiteiten en documenten van de ISO-Commissie Innovatiemanagement, klik hier.


Gartner

Many firms are confused about innovation — what it is, what it can do and whether it can or should be formally managed

Gartner Research 2010

Capgemini

Given the strategic importance of innovation, it is remarkable that few companies have organized innovation in a mature fashion

Capgemini Consulting 2012

booz

Companies with a highly aligned innovation strategy and a culture that supports innovation significantly outperform their peers

Booz & Company 2012

Accenture

Organizations that have a holistic, formal system in place for innovation, report better outcomes from their innovation initiatives

Accenture 2013

Eerder door u bekeken


Mededeling

In 2014 bleek er onvoldoende draagvlak onder belanghebbenden voor actieve deelname aan de ontwikkeling van deze richtlijnen. Wel is afgesproken dat belanghebbenden geïnformeerd zouden worden over ontwikkelingen. Op dit moment informeert NEN belanghebbenden opnieuw over ontwikkelingen en peilt interesse in deelname. Voor meer informatie of om uw interesse bij een mogelijk vervolg kenbaar te maken, neem gerust contact met ons op.

Neem contact op

Voor meer informatie over deelname aan dit ISO traject neem contact op met Thamar Zijlstra.

(015) 2 690 154

mm@nen.nl

  

NEN Magazine

NENMagazine bevat 2 artikelen over succesvol innoveren!

Lees het artikel van <L CODE="C47">Willem de Vries </L>(managing partner van STEM Industrial Marketing Centre) en het artikel van <L CODE="C48">Erik de Boer</L> (directeur van NBDA - New Business Development Associates BV).

Lees het artikel van Willem de Vries (managing partner van STEM Industrial Marketing Centre) en het artikel van Erik de Boer (directeur van NBDA - New Business Development Associates BV).

 

Relevante links

NEN normcie Innovatiemanagement

ISO Innovation management

Onderzoek en Innovatie