Samen werken aan klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en daar moeten we onze omgeving op aanpassen. Normen zijn een belangrijk hulpmiddel om deze klimaatadaptatie te versnellen en verbeteren. NEN heeft daarbij een belangrijke rol.

Klimaatadaptatie versnellen door normalisatie

Een belangrijk gevolg van klimaatverandering is dat de extremen toenemen. Zware regenval, overstromingen, extreem langdurige hittegolven en enorme bosbranden lijken elkaar steeds sneller af te wisselen.

Om de veiligheid te waarborgen en de maatschappelijke kosten laag te houden, is het noodzakelijk dat we onze omgeving aanpassen aan deze klimaatverandering. Dat noemen we klimaatadaptatie. Doen we dit niet, dan leidt dat tot onveilige situaties en grote maatschappelijke kosten. Normen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om de samenleving weerbaar (resilient) te maken tegen deze effecten.

Over de hele wereld wordt gewerkt aan maatregelen om de samenleving te helpen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan het maken van hitteplannen in de zorg om ouderen en zieken te beschermen tijdens een hittegolf of aan het versterken en verhogen van de dijken om ons te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. Iedereen moet aan de slag: overheden, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Samen moeten we zorgen dat we de verandering van de wereld om ons heen kunnen opvangen. Zo snel mogelijk.


De rol van NEN

Belang van normontwikkeling voor klimaatadaptatie

Een belangrijk handvat voor het versnellen en verbeteren van klimaatadaptatie is het standaardiseren van oplossingen en innovaties. We moeten kennis blijven delen en blijven innoveren. Normalisatie helpt de markt om kennis te vergelijken en uniformeren. Dat bevordert handel en samenwerking en brengt een versnelling van klimaatadaptatie dichterbij.

Lees meer over NEN en normontwikkeling

Normalisatie-initiatieven

Wereldwijd, in Europa en in Nederland vinden normalisatie-initiatieven plaats die een grote steun kunnen bieden bij de klimaatadaptatie. Bekijk hieronder het een overzicht van de initiatieven waar NEN een bijdrage aan levert.

Nieuws

Publicatie normontwerp investeringen en financieringsactiviteiten voor klimaatverandering

28-04-2020 ISO heeft het normontwerp ISO 14097 ‘Kader met principes en eisen voor het beoordelen en rapporteren...

Workshop voor WaterStraat ondernemers biedt handvatten voor innovatie en normalisatie

27-03-2020 De Green Deal is een actieve deelname en samenwerking tussen The Green Village, NEN, de ministeries...

NEN werkt aan ontwikkeling Europese normen voor klimaatadaptatie

27-01-2020 De Europese Commissie en CEN starten een project gericht op het ontwikkelen van normen voor klimaata...

Droogte nog steeds grote uitdaging voor Nederland

15-01-2020 Nederland staat bekend als waterland en is expert op het gebied van watermanagement. Al eeuwenlang v...

Routekaart risicodialoog Ruimtelijke adaptatie online

14-01-2020 Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft aangekondigd dat de routekaart risicodialoog o...

Inspirerende verhalen

De eeuw van mijn dochters: een verkenning van de 21e eeuw

Presentator Art Rooijakkers is gestart met een eigen 12-delige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is.

Hebben mijn dochters straks natte voeten?

De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Hoe gaan we ons hier tegen wapenen en wat betekent dat voor onze kustlijn? Wonen we straks op eilanden in de Randstad en wordt Enschede een metropool?

Luister naar de aflevering van De Eeuw van mijn Dochters, met Art Rooijakkers.

Contact & meepraten

Om tot afspraken te komen zoekt NEN de samenwerking met private en met publieke partijen. Met de gevestigde orde en met innovatieve nieuwkomers. NEN vervult als onafhankelijke partner een spilfunctie in de verschillende projecten.

Bent u ook bezig op het gebied van klimaatadaptatie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om normen aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp.

Team klimaatadaptatie

Ab de Buck

Ab de Buck

Ab de Buck is consultant bij NEN. Voor meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, het mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’, het Copernicus project of het RESIN project kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 303 of stuur een e-mail.

Marc Balder

Marc Balder

Marc Balder is consultant bij NEN. Voor meer informatie over het mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’ kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 395 of stuur een e-mail.

Nadine Planzer

Nadine Planzer

Nadine Planzer is consultant bij NEN. Voor meer informatie over de normcommissie klimaatadaptatie managementnormen kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 461 of stuur een e-mail.

Jacobien Boehmer

Jacobien Boehmer

Jacobien Boehmer is consultant bij NEN. Voor meer informatie over OSKA kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 429 of stuur een e-mail.

Wiebe de Ridder

Wiebe de Ridder

Wiebe de Ridder is consultant bij NEN. Voor meer informatie over het mandaat-project kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 493 of stuur een e-mail.