Europees project ‘Adaptation to Climate Change’

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor belangrijke infrastructuur zoals (spoor)wegen, hoogspanningsmasten, gasinstallaties, waterafvoer- en ventilatiesystemen. Beschadiging of uitval door extreme weersomstandigheden zou een sterk ontwrichtend effect hebben voor de maatschappij.

Belang normontwikkeling

In de EU strategie voor klimaatadaptatie zijn de bouw, transport- en energie-infrastructuur daarom aangewezen als prioritaire sectoren. Doordat gebouwen en infrastructuur veelal aan de hand van normen worden ontwikkeld, voorziet de Europese Commissie (EC) een belangrijke rol voor normalisatie om de klimaatbestendigheid van essentiële infrastructuren te versterken.

Normen aanpassen aan de impact van een veranderend klimaat

In opdracht van de Europese Commissie naar CEN/CENELEC (de Europese koepelorganisatie voor normalisatie-instituten), onder leiding van NEN, zijn relevante Europese normen geïnventariseerd. Een aantal van deze normen wordt nu herzien door in ontwerp en beheer meer aandacht te besteden aan de mogelijke impact van een veranderend klimaat.

‘Tailored guidance’ voor normschrijvers

Om de uitvoering van deze activiteiten te ondersteunen is de ‘Adaptation to Climate Change – Coordination Group’ (ACC-CG) opgericht, waar NEN het secretariaat van voert. In deze coördinatiegroep worden stakeholders uit de prioritaire sectoren en klimaatadaptatie-experts samengebracht en worden best practices gedeeld. Dit heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van een ‘tailored guidance’ voor normschrijvers om op systematische wijze aandacht voor klimaatadaptatie mee te nemen in de ontwikkeling van normen.

Bekijk de tailored guidance

Ontwikkelingen

Het project is uitgebreid met twee nieuwe onderdelen:

  • Ontwikkeling van standaarden voor adaptatiemaatregelen, zoals groene daken en waterdoorlatende bestrating.
  • Standaarden voor gebouwen en constructies, waaronder de Eurocodes, worden gekoppeld aan klimaatgegevens voor de toekomst.

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met:

Marc Balder

Marc Balder

Marc Balder is consultant bij NEN. Voor meer informatie over het mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’ kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 395 of stuur een e-mail.

Ab de Buck

Ab de Buck

Ab de Buck is consultant bij NEN. Voor meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, het mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’, het Copernicus project of het RESIN project kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 303 of stuur een e-mail.

Nadine Planzer

Nadine Planzer

Nadine Planzer is consultant bij NEN. Voor meer informatie over de normcommissie klimaatadaptatie managementnormen kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 461 of stuur een e-mail.

Wiebe de Ridder

Wiebe de Ridder

Wiebe de Ridder is consultant bij NEN. Voor meer informatie over het mandaat-project kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 493 of stuur een e-mail.