RESIN project: standaarden voor adaptatie-maatregelen

Er komen steeds meer adaptatiemaatregelen beschikbaar waarmee we ons kunnen beschermen tegen weerextremen die het gevolg zijn van klimaatverandering, zoals extreme regenval, overstromingen en droogte. Voorbeelden zijn groene daken, waterdoorlatende bestrating en systemen voor waterberging.

De rol van NEN

In het Europese onderzoeksproject RESIN is beschikbare wetenschappelijke informatie over meer dan honderd adaptatiemaatregelen in kaart gebracht. Als onderdeel hiervan heeft NEN in beeld gebracht in hoeverre er voor deze maatregelen standaarden bestaan.

Naast formele normen van nationale en internationale standaardisatie-organisaties (NEN, DIN, BSI, ASTM, etc.) is ook gekeken naar standaarden die nog geen formele status hebben. De standaarden borgen aspecten van kwaliteit en prestatie en bieden daarmee een basis voor aanbesteding en contracten. Dit bevordert de toepassing van de maatregelen. Bekijk de adaptatie-maatregelen.

RESIN Deliverable 5.1/2.2: Standardization in urban climate adaptation

Lees NEN rapport met de inventarisatie van beschikbare standaarden.

Download het rapport

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met:

Ab de Buck

Ab de Buck

Ab de Buck is consultant bij NEN. Voor meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, het mandaatproject ‘Adaptation to Climate Change’, het Copernicus project of het RESIN project kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 303 of stuur een e-mail.