Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving

Op uniforme wijze risicogestuurd assets beheren door via het tactisch niveau een continue terugkoppeling te borgen met het strategisch en operationeel niveau.

Ook meepraten?

De normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ is in 2019 gestart met de ontwikkeling van NEN 8026. Deze norm zal organisaties helpen op tactisch niveau de verbinding te maken tussen het operationeel en strategisch niveau. Er worden kaders gegeven voor sturing op risico’s, prestaties en kosten, waardoor beleidsmatige keuzes, over bijvoorbeeld duurzaamheid of circulariteit, eenvoudige vertaald kunnen worden naar de praktijk.

Werkgebied & activiteiten

Ontwikkeling NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

De normcommissie 'Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van NEN 8026. Deze norm heeft als doelstelling om een organisatie een methode te bieden waarmee zij in staat is om vanuit haar ambitie, middels haar kernwaarden, haar assets in de gebouwde omgeving risico-gestuurd te beheren, Hiermee wordt op tactisch niveau een continue terugkoppeling met het strategisch en operationeel niveau geborgd. Organisaties kunnen daardoor uniform, objectief en aantoonbaar ‘in control’ zijn bij het beheer van hun gehele assetportefeuille, zowel infrastructuur als vastgoed.

Het volgen van de Europese ontwikkelingen

Daarnaast volgt de normcommissie ook de ontwikkelingen op Europees niveau in CEN/TC 319 WG 11 ‘Condition assessment methodologies’. In deze werkgroep wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van de Europese norm ‘Performance and condition assessment within physical asset management’. Deze norm zal een methodiek beschrijven om de prestatie en de conditie van assets te bepalen als basis voor het nemen van besluiten op strategisch assetmanagement niveau. Onder de normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ is een werkgroep ingericht die deze Europese normontwikkeling volgt en daar actief aan bijdraagt. Hiermee wordt de aansluiting geborgd tussen de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese norm.

Bekendheid generen van het belang, toepassing van de norm en de samenhang

Tenslotte is de normcommissie verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van de norm bij de Nederlandse achterban. Hoe dient de norm toegepast te worden en wat is de samenhang met andere normen en marktontwikkelingen?

Structuur

Belanghebbenden

In de normcommissie is een groot aantal belanghebbenden vertegenwoord, waaronder (grote) asseteigenaren, adviseurs, serviceproviders en ZZP’ers die actief zijn in de verschillende sectoren binnen de gebouwde omgeving (infrastructuur en vastgoed). Hiermee wordt een zo groot mogelijk draagvlak gecreëerd. Deze leden komen drie tot viermaal per jaar bijeen voor de commissievergadering.

Schrijfgroep

Voor de ontwikkeling van NEN 8026 is er daarnaast een schrijfgroep opgericht die tekstvoorstellen doet aan de normcommissie voor de uiteindelijke totstandkoming van norm. Deze schrijfgroep is een goede afspiegeling van de leden in de normcommissie en komt verschillende malen per jaar bijeen ter voorbereiding op de vergaderingen van de normcommissie.

Werkgroep

De Europese normontwikkeling in CEN/TC 319/WG 11 ‘Condition assessment methodologies’ wordt gevolgd vanuit de daarvoor ingerichte werkgroep onder verantwoordelijkheid van de normcommissie. Deze werkgroep komt regelmatig bijeen, met name ter voorbereiding op de vergadering van CEN/TC 319 WG 11.

Wie doen er mee?

De volgende organisaties nemen deel in de normcommissie:

 • Atrivé
 • DVT Advies
 • Gemeente Utrecht
 • Woonstede
 • Duurzaam Gebouw
 • DEMO Consultants
 • Zowonen
 • RWS
 • Planon Building Management B.V.
 • Sweco
 • DGMR
 • Strukton
 • Planon B.V.
 • Dutch Process Innovators
 • Humble Buildings
 • Gemeente Rotterdam
 • Unica
 • Tata Steel
 • Schiphol
 • Gemeente Rotterdam
 • Unica
 • Interasset Management
 • RPS
 • PVM Advies & Management
 • Tiema
 • Castillo Advies
 • VROPRO

Normen & nieuws

Normen

De normcommissie werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van haar eerste norm, NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’. De publicatie van deze norm wordt begin 2021 verwacht.

De ontwikkeling van de Europees norm ‘Performance and condition assessment within physical asset management’ zal naar verwachting eind 2020 worden gestart.

Vanwege het verbindende karakter heeft NEN 8026 raakvlakken met verschillende andere normen binnen beheer en onderhoud, zoals NEN 2767 ‘Conditiemeting’ en NEN 8021 ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’. Daarnaast wordt ook de aansluiting met NEN:ISO 55000 ‘Assetmanagement’ geborgd. Met deze normcommissies vindt nauwe samenwerking plaats. Tenslotte onderschrijft de normcommissie ook het belang van aansluiting met andere marktontwikkelingen en platformen, waaronder IAMPRO.

Nieuws

Olie- en gassector in transformatie ook via normalisatie

11-05-2020 Ook de olie- en gassector is zich ervan bewust dat zij moet transformeren naar een sector die energi...

Nieuwe normen voor LNG en CNG infrastructuur

12-03-2020 Aardgas in vloeibare en gecomprimeerde vorm (LNG en CNG) staat volop in belangstelling als alternati...

Kick off Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

12-03-2020 Waterstof vormt in de energietransitie een veelbelovende nieuwe energiedrager en duurzame brandstof....

Draag bij aan de ontwikkeling van de nieuwe NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

05-12-2019 In mei jl. is de normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ van start gegaan. Zo’n ...

Publicatie 'Method for condition assessment of immobile constructed assets'

02-12-2019 De Europese Technical Specification (TS) voor de inspectiemethode voor de beoordeling van de technis...

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan deze normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een nationaal netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale markten.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Katrien Volleman voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Katrien Volleman

Katrien Volleman

Katrien Volleman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Vul uw gegevens in