Bemestingsproducten

Op naar Europese harmonisering en circulaire bemesting.

Naar aanleiding van het recente Standardization Request van de Europese Commissie, wordt er de komende tijd een groot aantal nieuwe, geharmoniseerde normen ontwikkeld. Deze geharmoniseerde normen zijn een invulling van de Europese Regulation 2019/1009 en leggen vast hoe aan deze regelgeving voldaan kan worden door middel van analyse methoden. Dit biedt mogelijkheden voor Europese productie en handel. Gezien de positie van Nederland in de meststoffen sector, is het van groot belang dat Nederlandse commissies deze ontwikkelingen op de voet volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van de normen. Mocht u mee willen denken en beslissen, nodigen we u van harte uit u aan te melden bij een normcommissie. Wilt u op de hoogte gehouden worden, houd dan vooral deze pagina in de gaten, hier zullen wij alle veranderingen en nieuwswaardige berichten met u delen.

Werkgebied & activiteiten

De nieuwe Regulation 2019/1009 over Bemestingsproducten (fertilizing products) is van toepassing op verschillende productfunctie categorieën, die onder deze regelgeving geharmoniseerd worden. Dit bewerkstelligt meer eenduidigheid binnen de EU. De verschillende normcommissies waar dit betrekking op heeft, zijn:

In de sector wordt over het algemeen gesproken over mest en kunstmest, organische en minerale mest en bodemverbeterende middelen, kalkmest, teeltsubstraten of groei media en biostimulanten. Ook componenten zoals compost, digestaat, chelaat en inhibitor vallen onder de nieuwe regulering. Over het algemeen zal voor al deze categorieën, ook in de regulering, de overkoepelende term ‘bemestingsmiddelen’ worden gebruikt. Onbewerkte dierlijke mest valt buiten deze regelgeving en commissies.

In verband met de vele aankomende ontwikkelingen is NEN voornemens om meerdere bijeenkomsten te organiseren. Beginnend met een vergadering voor de drie commissies tezamen om het komende jaar te bespreken. Verder worden werkwijze en omvang van de werkzaamheden in belangrijke mate bepaald door de ontwikkelingen binnen de verschillende Europese commissies, te weten:

Aan de hand van de agenda voor deze commissies worden de Nederlandse standpunten bepaald. Ook de delegatie naar de Europese vergaderingen wordt dan vastgesteld.

Diverse normcommissieleden participeren actief in één of meerdere werkgroepen van de verschillende CEN commissies en kunnen dus actief bijdragen aan de normontwikkeling en de standpunten van de Nederlandse normcommissies vertegenwoordigen.

Structuur

De genoemde normcommissies zorgen voor de Nederlandse inbreng in de Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van bemestingsproducten in het kader van de nieuwe regelgeving en het standaardisatie verzoek. Deze nationale commissies volgen in belangrijke mate de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden van CEN/TC 455 'Biostimulants', CEN/ TC 260 'Fertilizers and Liming Materials' en CEN/ TC 223 'Soil Improvers and Growing Media' door proactief te participeren in diverse werkgroepen.

Bekijk de Europese structuur op de website van CEN:
CEN/ TC 260 'Fertilizers and Liming Materials'
CEN/ TC 223 'Soil Improvers and Growing Media'
CEN/TC 455 'Biostimulants'

Wie doen er mee?

Normcommissie 'Meststoffen' (370 134):

Eurofins Agro B.V. Bureau Mest Afzet, Lumbricus
ICL Fertilizers Europe C.V. Intertek Polychemlab B.V.
YARA SA Nouryon Functional Chemicals B.V.
WFSR Everris International B.V.
Stichting RHP Meststoffen Nederland

Normcommissie 'Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten' (370 223 )

BVOR
Rockwool Grodan BV
Plantresearch BV
Stichting RHP

Normcommissie 'Biostimulanten' (370 455)

Plant Health Cure BV Plantreserarch BV
Stichting RHP ICL Speciality Fertilizers
Nefyto Artemis Belangenvereniging

Normen & nieuws

Normen

Europees

De genoemde Europese Commissies NC 370 134 'Meststoffen', NC 370 223 'Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten' en NC 370 455 'Biostimulanten' ontwikkelen met Regulation 2019/1009 geharmoniseerde normen in navolging van het Standardisation Request van de Europese Commissie. Deze normen gaan over monsterneming, analyse methoden en labelling van de verschillende bemestingsproducten. Er zullen voor 2025 58 nieuwe normen en 9 nieuwe ondersteunende monsternemingsnormen worden gepubliceerd. Als tussentijdse deadline zullen er voor 1 april 2022 van al deze normen Technical Specifications worden gepubliceerd.

Nieuws

Projectleiders Europees werk biostimulanten gezocht

21-07-2020 In het kader van de normalisatie opdracht van de Europese commissie is de zoektocht naar projectleid...

Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten

26-05-2020 De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 be...

Whitepaper (Smart Transport) voor NIRS beschikbaar

06-04-2020 Er is een nieuwe methode die real-time de mestsamenstelling op een transportvoertuig analyseert: NIR...

Nieuwe norm over biogastransportleidingen gepubliceerd

31-03-2020 Bij de realisatie van biogasprojecten komt het voor dat geproduceerd biogas getransporteerd moet wor...

Online vergadering voor de ontwikkeling van normen voor bemestingsproducten

30-03-2020 De komende tijd wordt er een groot aantal nieuwe, geharmoniseerde normen ontwikkeld. De normcommissi...

Inspirerende verhalen

In het hart van circulaire economie

Een interview met Arjen Brinkmann, directeur BVOR

Iets nuttigs doen met organische reststoffen, dat is was de leden van de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) bindt. 'Onze leden vertegenwoordigen met 2 miljoen ton groen restmateriaal en 1 miljoen gft bijna 80 procent van het volume dat jaarlijks wordt verwerkt', zegt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. 'Uit deze reststromen produceren onze leden onder meer compostproducten, biobrandstoffen en meer innovatieve producten zoals vezels voor kartonnage.'

Lees het verhaal van Arjen Brinkmann

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Netwerk

  • Internationaal: Op Europees (CEN) en internationaal (ISO) niveau biedt NEN primair toegang tot de Europese commissies CEN/ TC 223 'Soil Improvers and Growing Media', CEN/TC 455 'Biostimulants' en CEN/ TC 260 'Fertilizers and Liming Materials') en haar onderliggende werkgroepen, als ook tot ISO/TC 134 ('Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances').
  • Nationaal: Op nationaal niveau zullen de drie normcommissies de komende tijd meer met elkaar in contact komen in aanloop naar de publicatie van de nieuwe Europese normen, die op alle drie de commissies betrekking hebben.

Invloed

  • Invloed is groot, omdat verschillende nationale commissieleden in een Europese werkgroep zitten.
  • NEN heeft het secretariaat van enkele Europese werkgroepen en CEN/ TC 260, waardoor ook hier de invloed groter is.

Kennis

  • Lidmaatschap van de normcommissie is een manier om op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving en de toepassing van normen.
  • De leden zijn op de hoogte van de ontwikkeling van (inter)nationale normalisatie, publicaties en Europese wetgeving m.b.t. meststoffen en normalisatie.
  • Daarnaast is er kennisuitwisseling mogelijk tussen aanpalende nationale en Europese commissies, hierboven reeds genoemd.

Draagvlak

  • Met de nauwere band tussen de drie nationale normcommissies en hun bijdragen op Europees niveau en een groot aantal stakeholders vertegenwoordigd in de commissies, is er een groot draagvlak binnen een brede ‘bemestingssector’.

Contact of meer informatie?

Wil je op de hoogte blijven van de normontwikkelingen of je steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact op met Zarra de Laat voor meer informatie. Of vul je gegevens in, zodat wij contact kunnen opnemen.
Zarra de Laat

Zarra de Laat

Zarra de Laat is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 535 of stuur een e-mail.