Geotechniek

Geotechniek is de toegepaste wetenschap die zich met bouwen op en in de grond bezighoudt.

Normen voor het ontwerpen van geotechnische en funderingsconstructies, grondonderzoek en classificatie van grond dragen bij uitstek bij aan duurzaam veilige en bruikbare constructies. Schades aan geotechnische constructies of herstel (onderhoud) gedurende de levensduur van de gedragen constructie is vaak een kostbare aangelegenheid en kan (bij achterwege blijven van herstel) tot zeer onveilige situaties of grote risico’s leiden.

De commissie heeft tot doel normalisatie op het gebied van ontwerp en toetsingsregels voor geotechnische constructies, funderingstechnieken, onderzoeksmethoden voor gronden en rots, classificatie van grond en afstemmen op de laatste stand der techniek. Zo nodig nieuwe normen en/of praktijkrichtlijnen hiervoor opstellen. Tevens een goede aansluiting van Europese en internationale normen op de Nederlandse situatie bevorderen.

Werkgebied & activiteiten

Herstel van bestaande funderingen, falen van bouwputten en keerwanden nabij belendingen leiden tot hoge kosten en vertragingen bij bouwwerken. Het afgelopen decennium hebben zich verschillende ernstige problemen met geotechnische constructies voorgedaan. Het werkveld van de commissie Geotechniek heeft een sterk algemeen belang omdat het zich richt op de veiligheid van de fundering van bouwconstructies (iedere constructie heeft een fundering nodig), tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Nationaal:

 • Afronden van NEN 9997-1;
 • Afronden van de Nederlandse Bijlagen NEN-EN-ISO 14688-1 en -2;
 • Opstellen van NPR voor de uitvoering van labtesten en veldproeven als bijlage bij een aantal Europese geotechnische labtest- en veldwerknormen (proeven hoe je monsters neemt uit de grond). Deze is niet toegespitst op Nederland, maar er wordt een vertaalslag gemaakt voor de Nederlandse markt met de Nederlandse bijlage in NEN-EN-ISO 22475-1;
 • Nieuwe NPR bij de labtesten;
 • Afronden NPR Corrosie in metalen elementen;
 • Afronden van NPR 7201;
 • Het Nederlands standpunt van Eurocode 7 wordt ten aanzien van Europese en mondiale normalisatie activiteiten bepaald en teruggekoppeld.

Europees (CEN):

Geotechniek is de normcommissie waarin het Nederlandse standpunt wordt bepaald dat naar CEN/TC 250/SC7, CEN/TC 341 en CEN/TC 288 wordt gegeven.

 • CEN/TC 250/SC 7 ‘Eurocode 7’ wordt actief gevolgd. Het secretariaat wordt beheerd door NEN. Formal inquiry in 2022.
 • CEN/TC 288 ‘Execution of special geotechnical works’ wordt actief gevolgd.
 • CEN/TC 341 ‘Geotechnical investigation and testing’ wordt actief gevolgd.
 • CEN/TC 396 ‘Earthworks’ wordt niet actief gevolgd.

Binnen CEN/TC 250, de Europese normcommissie voor de constructieve berekening van de veiligheid van bouwwerken, wordt deze jaren gewerkt aan de herziening van de Eurocodes. De doelstellingen zijn de algemene bepalingen te vereenvoudigen, de verschillen op Europees niveau verder weg te nemen en nieuwe ontwikkelingen op te nemen. Voorzien is dat publicatie van de definitieve versie in 2020 zal plaatsvinden. CEN/TC 250/SC7 behandelt het ontwerp en toetsing van geotechnische constructies, EN 1997-serie.

De commissie ‘Eurocode 7’ werkt nauw samen met de commissie ‘Geotechnical investigation’, ‘Execution of special geotechnical works’ en ‘Geotechnics’. De onderzoeksnormen (waaronder sondeernormen, paalproeven en grondonderzoeken) en uitvoeringsnormen (grouting, grondankers, diepwanden, etc.) van deze commissies worden via de Eurocodes aangestuurd. Deze normen worden breed gedragen en veel gebruikt in de Nederlandse geotechnische wereld.

Internationaal (ISO):

In de normcommissie Geotechniek wordt het Nederlandse standpunt bepaald, dat aan ISO/TC 182 ‘Geotechnics’ wordt gegeven.

>> Bekijk het overzicht van nationaal, Europees en internationaal gepubliceerde normen.

Structuur

De normcommissie ‘Geotechniek’ valt onder de beleidscommissie ‘Bouw’ en de kerncommissie ‘Constructieve veiligheid van bouwwerken’.

Beleidscommissie Bouw
Kerncommissie Constructieve veiligheid van bouwwerken
Normcommissie Geotechniek
Werkgroep Corrosie van geotechnische constructies

Deze normcommissie volgt de ontwikkelingen in de volgende CEN commissies:

 • ISO/TC 182: Geotechnics
 • CEN/TC 250/SC 7: Geotechnical design
 • CEN/TC 288: Execution of special geotechnical construction
 • CEN/TC 341: Geotechnical Investigation and Testing
 • CEN/TC 396: Earthworks
 • ISO/TC 67: Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
 • ISO/TC 190: Soil Quality

Deze normcommissies worden niet door de normcommissie 'Geotechniek', maar door een andere normcommissie binnen NEN gevolgd. Er zijn wel raakvlakken met geotechniek.

Bekijk de werkgroepen

Wie doen er mee?

Belanghebbende Categorie
Deltares Onderzoeks- en kennisinstelling
AB-FAB Branche organisatie leveranciers
Daed Ingenieurs Adviserende organisatie
Allnamics Geotechnical Experts B.V. Adviserende organisatie
ProRail B.V. Voorwaarde scheppende organisatie
NVAF Branche organisatie producenten
RWS Grote Projecten en Onderhoud Voorwaarde scheppende organisatie
Van Berlo Engineering B.V. Branche organisatie leveranciers
Gemeente Schiedam Controlerende instantie
VOTB / Wiertsema & Partners BV Branche organisatie directe gebruikers
Fugro NL Land B.V. Adviserende organisatie
Mos Grondmechanica B.V. Adviserende organisatie
Havenbedrijf Rotterdam / Gemeente Rotterdam Controlerende instantie
NVAF / Verstraeten B.V. Branche organisatie producenten
NVAF / Volker InFra Branche organisatie producenten

* Verklaring van de stakeholdercategorieën.

Nieuws

Herziening norm Geotechniek beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken

30-07-2020 De Nederlandse norm voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bi...

NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving

19-06-2020 NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking wil...

Herziening normen voor geotechnisch onderzoek en beproeving

29-04-2020 Bij geotechnisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de normserie NEN-EN-ISO 14688. Deze normen zijn...

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Netwerk

 • Toegang tot een Nederlands, Europees en/of internationaal netwerk van personen en organisaties.

Invloed

 • Invloed is groot. Inhoud en toepasbaarheid van normen en andere afspraken beïnvloeden vanuit het belang van de eigen organisatie, de sector en/of de maatschappij.

Kennis

 • Kennis van normen, maar ook kennis van ontwikkelingen op het gebied van technologie, regelgeving en toepassing van normen.

Draagvlak

 • Het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor oplossingen die worden vastgelegd in normen of andere afspraken.

Contact of meer informatie?

Wil je op de hoogte blijven van de normontwikkelingen of je steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact op met Geert Kraijema voor meer informatie.

Geert Kraijema

Geert Kraijema

Geert Kraijema is consultant bij NEN. Voor meer informatie over de normcommissie kunt u contact opnemen: 015 2 690 443 of stuur een e-mail.