Stakeholdercategorieën

Verklaring van de stakeholdercategorieën

Stakeholders Omschrijving
1a Directe gebruikers Eindgebruiker van dienst, proces of product.
1b Brancheorganisaties directe gebruikers Als groep, in de vorm van belangenorganisaties.
2a Voorwaarde scheppende organisaties/opdrachtgevers Organisaties die de voorwaarden bepalen waaraan het product of dienst moet voldoen. Bijv. opdrachtgevers. Wetmatige voorwaarden worden door wetgevende instanties bepaald (zie onder 9).
2b Brancheorganisaties van voorwaarde scheppende partijen
3a Adviserende organisaties Organisaties die andere belanghebbenden inhoudelijk kunnen adviseren (bijv. ingenieursbureaus, adviesbureaus, consultancy).
3b Brancheorganisaties van adviserende partijen
4a Uitvoerende/toepassende/dienstverlenende organisaties Productnormalisatie: organisaties die het product gebruiken/toepassen in hun dienstverlening naar de eindgebruiker toe (bijv. aannemer, installateur). Dienstennormalisatie: organisaties die een proces of dienst verlenen aan de eindgebruiker (bijv. schuldhulpverlener).
4b Brancheorganisaties van uitvoerende/ dienstverlenende/toepassende partijen
5a Producenten/leveranciers van hoofdproduct Bij productnormalisatie is dit de hoofdproducent/hoofdleverancier. Bij dienstennormalisatie wordt deze categorie niet gebruikt. De rol van ‘producent/leverancier’ wordt vervuld door de uitvoerende, dienstverlenende organisatie.
5b Brancheorganisaties van producenten/ leveranciers van hoofdproduct
6a Producenten/leveranciers van aanhangende producten en diensten Bij productnormalisatie betreft dit producenten/leveranciers van producten die als grondstof, halffabricaat of rest-/afvalstof in de productketen voorkomen. Bij dienstennormalisatie betreft het de aanbieders van aanvullende diensten.
6b Brancheorganisaties van producenten/ leveranciers van aanhangende producten en diensten
7 Onderzoek- en kennisinstellingen Instellingen die zonder direct commercieel belang kennisleverancier zijn of onderzoek verrichten. Bijv. onderwijsinstellingen, laboratoria, onderzoeksinstellingen.
8 Controlerende instanties Bijv. inspectiediensten, certificeringinstellingen.
9 Wetgevende instanties Overheden.
10 Bestaande/nieuwe initiatiefnemers Partijen die alternatieve initiatieven ondernemen vergelijkbaar met NEN (normen, certificatieschema’s, richtlijnen etc.).
11 Contextbepalers groter geheel Organisaties (bijv. stichtingen, platforms) die op generieke wijze betrokken zijn.

Contact of meer informatie?

Wil je op de hoogte blijven van de normontwikkelingen of je steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact op met Geert Kraijema voor meer informatie.

Geert Kraijema

Geert Kraijema

Geert Kraijema is consultant bij NEN. Voor meer informatie over de normcommissie kunt u contact opnemen: 015 2 690 443 of stuur een e-mail.