Normcommissie Industrieel
meten, regelen en
automatiseren

Optimaal, veilig en duurzaam opereren van productieprocessen.

In toenemende mate wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid. Uniformiteit in de toegepaste besturings- en automatiseringssystemen is in het algemeen kostenbesparend voor eindgebruiker en leverancier en draagt bij tot het optimaal, veilig en duurzaam opereren van productieprocessen.

Werkgebied & activiteiten

De normcommissie 'Industrieel meten, regelen en automatiseren' (NEC 65) is binnen Nederland verantwoordelijk voor normen op het gebied van systemen en apparatuur voor besturing en bewaking van productieprocessen en industriële installaties. Deze vinden hun toepassing vooral in de professionele sfeer waaronder industrie, procesindustrie, energieopwekking en – distributie, wegen en waterbouwkundige infrastructuur. Daarnaast is NEC 65 verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van de normen bij de Nederlandse achterban. Hoe pas je de normen toe en hoe is de samenhang met andere normen. Lees meer over het werkgebied en de activiteiten van de normcommissie.

Structuur

De normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren. Deze nationale commissie volgt in belangrijke mate de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden van IEC/TC 65 en CLC/TC 65CX. door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies. Bekijk de internationale commissiestructuur op de website van IEC

Platformen

De normcommissie 'Industrieel meten, regelen en automatiseren' (NEC 65) kent verschillende overlegplatformen. Maar wat doet zo’n platform? En wat is het nut van meepraten?

Het doel van een platform is om samen de actuele ontwikkelingen in standaardisatie en in de Europese- en nationale wetgeving te bespreken. Door verschillende disciplines samen te brengen op een platform raakt men breed geïnformeerd en kan er actief worden uitgewisseld tussen aangrenzende commissies en werkgebieden. Lees welke overlegplatforms er onder de normcommissies 'Industrieel meten, regelen en automatiseren' (NEC 65)' actief zijn.

Wie doen er mee?

Overzicht commissieleden

Intro over het overzicht van commissieleden en iets over de verdeling/inhoud van de verschillende stakeholders.

Bekijk het overzicht commissieleden

Overzicht leden overlegplatforms

Intro over het overzicht van commissieleden en iets over de verdeling/inhoud van de verschillende stakeholders.

Bekijk de leden van de overlegplatforms

Normen & nieuws

Europese normen

De Europese commissie CLC/TC 65 CX “Fieldbus” ontwikkelt generieke normen voor de veldbus en zijn toepassingen in de industriële meet- en regeltechniek inclusief veldbusprotocollen. Bekijk de publicaties

Internationale normen

IEC/TC65 publicaties
Normen op voor systemen en elementen die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Bekijk de publicaties

IEC/SC65A publicaties
Normen voor algemene aspecten van systemen die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Bekijk de publicaties

IEC/SC65B publicaties
Normen voor apparatuur en programmatuur die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren, inclusief analyseapparatuur voor procesmeting. Bekijk de publicaties

IEC/SC65C publicaties
Normen voor bekabelde, optische en draadloze netwerken die die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Bekijk de publicaties

IEC/SC65E publicaties
Normen voor instrumentintegratie in industriële automatiseringssystemen en normen voor integratie van industriële automatiseringssystemen in enterprise systemen. Bekijk de publicatiesWeer extra deel IEC 62443 officieel

21-04-2019 Steeds meer delen uit de normenreeks IEC 62443 - Cyber Security for Industrial Automation and Contro...

Meepraten in platform betaalt zich terug!

17-08-2018 NEN kent verschillende overlegplatformen. Vaak hangen die onder een bepaalde normcommissie of werkgr...

Voldoende draagvlak: Platform IV NEN 3140 en NEN 3840 van start!

24-06-2018 Is er voldoende draagvlak onder installatieverantwoordelijken om voor hen een platform op te richten...

Industrieel Platform Cyber Security belangrijke aanvulling op IEC 62443

26-09-2017 Standaarden hebben zich bewezen en zijn onmisbaar. Dat geldt ook voor de beveiliging van de operatio...

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?


Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Netwerk

  • Internationaal (IEC): NEC 65-leden participeren in een groot aantal internationale werkgroepen.
  • Nationaal: Onder NEC 65 ressorteren 3 platforms, t.w. SIL (45 leden), IPCS (25 leden) en Analyzers (12 leden)

Invloed

  • Invloed is groot. Veel NL-commentaar wordt overgenomen.
  • Het ontbreekt aan NL-experts in IEC/SC 65C ‘Industrial networks’

Kennis

  • Internationaal: NEC 65-leden brengen hun expertise tot uiting in de internationale werkgroepen. Het ontbreekt binnen de normcommissie aan kennis op het gebied van IEC/SC 65C ‘Industrial networks’
  • Nationaal: Binnen de 3 platforms is het kennisniveau hoog

Draagvlak

  • Met 19 leden in de normcommissie en 82 leden in de platforms is er een groot draagvlak

Meer informatie over of deelname aan deze normcommissie

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Vul uw gegevens in voor meer informatie over of deelname aan deze normcommissie.

Vul uw gegevens in

Of neem direct contact met ons op:

Rianne Boek

Rianne Boek

Rianne Boek, consultant, (015) 2690 180