Overlegplatforms normcommissie NEC 65

SIL-platform

Het SIL-Platform is een klankbordgroep onder normcommissie NEC 65 ’Industrieel meten, regelen en automatiseren’. NEC 65 verzorgt de Nederlandse inbreng in het werk van IEC/TC 65 “Industrial measurement, control and automation”. De leden van dit platform vertegenwoordigen uiteenlopende partijen zoals eindgebruikers, ingenieursbureaus, leveranciers, fabrikanten en consultancybedrijven. Die vergaderen enkele malen per jaar. Door de onderlinge uitwisseling van kennis vormen zij een nuttige klankbordgroep voor de desbetreffende normcommissie bij het opstellen of herzien van normen. Lees meer over het SIL-platform

Industrieel Platform Cyber Security

Het Industrieel Platform Cyber Security richt zich op de risico's in de industrie ten aanzien van cyber security met het doel deze te beperken. Het Industrieel Platform Cyber Security is interessant voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt betreffende de veiligheid van industriële installaties. Door verschillende disciplines samen te brengen op een platform raakt men breed geïnformeerd en kan er actief kennis worden uitgewisseld en geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen. Door deelname blijft u op de hoogte van de laatste stand van normen en kunt u invloed uitoefenen aan de internationale normontwikkelprojecten. Lees meer over het Industrieel Platform Cyber Security.

Platform Analyzers

Het doel van dit platform is het ondersteunen van het goed gebruik, opbouw, samenstelling, bediening en behandeling van procesanalysers en de omgeving waarin zij geplaatst worden, in de breedste zin. Veiligheid tijdens alle aspecten van het gebruik en de locatie van de analysers is hierin een belangrijk onderdeel. Daarnaast is de uitwisseling van kennis op dit terrein voor betere toepassing en betere ontwikkeling van de relevante normen ook een belangrijk doel. Het platform is projectleider voor de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor het samplen van LNG. Daarnaast is het platform, op verzoek, ook lid van de werkgroep voor de update van de IEC 61285, Safety of Analyser houses. Om dit de juiste aandacht te geven zijn hiertoe een tweetal action teams opgericht binnen het platform. Lees meer over platform Analyzers

Bekijk de leden van de overlegplatforms