Werkgebied & activiteiten normcommissie NEC 65

NEC 65 verzorgt de Nederlandse inbreng in het werk van IEC/TC 65 'Industrial measurement, control and automation'.

Werkgebied

Nationaal

De nationale normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden van IEC/TC 65 en CLC/TC 65CX op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies. In deze werkgroepen vertegenwoordigen zij het Nederlandse standpunt. Daarnaast is NEC 65 verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van de normen bij de Nederlandse achterban. Hoe pas je de normen toe en hoe is de samenhang met andere normen.

Europees

De Europese commissie CLC/TC 65 CX ‘Industrial-process measurement, control and automation’ is de spiegelcommissie van IEC/TC65. Zij houdt toezicht op alle parallelle stemprocedures en is verantwoordelijk de Europese richtlijnen te overleggen wanneer IEC-normen worden overgenomen als EN-normen.

Bekijk de gehele commissiestructuur

Internationaal

Op mondiaal niveau ontwikkelt IEC/TC 65 'Industrieel meten, regelen en automatiseren' normen en richtlijnen op het gebied van industriële procesautomatisering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de technische commissie en vier subcommissies:

IEC/TC 65 ‘Industrieel meten, regelen en automatiseren’

IEC/TC 65 stelt normen op voor systemen en elementen die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Coördineert standaardisatie-activiteiten die invloed hebben op integratie van componenten en functies in dergelijke systemen. Veiligheids- en beveiligingsaspecten horen daarbij. Dit werk wordt uitgevoerd in het internationale werkterrein voor apparatuur en systemen.

IEC/SC 65A ‘Systemen aspecten’

IEC/SC 65A stelt normen op voor algemene aspecten van systemen die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Deze aspecten omvatten, bedrijfsomstandigheden (inclusief EMC), systeemassessment en functionele veiligheid. SC65A heeft een pilot functie voor het opstellen van standaarden voor functionele veiligheid van elektrische/elektronische en programmeerbare systemen.

IEC/SC 65B ‘Instrumenten en procesanalyse’

IEC/SC 65B stelt normen op voor apparatuur en programmatuur die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren, inclusief analyseapparatuur voor procesmeting. De scoop varieert van eenvoudige tot complexe instrumenten en dekt aspecten als uitwisselbaarheid, prestatie-evaluatie en de definitie van functionele eisen.

IEC/SC 65C ‘Industriële netwerken’

IEC/SC 65C stelt normen op voor bekabelde, optische en draadloze netwerken die die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Deze normen zijn ook voor instrumentatiesystemen die gebruikt worden voor Research and Development en testen.

IEC/SC 65E ‘Instrument- en systeemintegratie’

IEC/SC 65E stelt normen op voor: - Instrumentintegratie in industriële automatiseringssystemen. De ontwikkelde modellen adresseren instrumentatie eigenschappen, classificatie, selectie, configuratie, in bedrijf stelling, bewaking en basis diagnostiek. - Integratie van industriële automatiseringssystemen in enterprise systemen. Dit omvat uitwisseling tussen bedrijfs- en productieactiviteiten. Er wordt samengewerkt met ISO/TC 184.

Activiteiten

Nationaal werk

De nationale normcommissie vergadert eenmaal per jaar. Werkwijze en omvang van de werkzaamheden worden in belangrijke mate bepaald door het nationale belang bij de onderwerpen die in IEC/TC 65 aan de orde zijn. De normcommissie vergadert meestal voorafgaand aan de internationale vergadering van IEC/TC 65. Aan de hand van de agenda voor deze IEC/TC 65 vergadering worden de Nederlandse standpunten bepaald. Ook de delegatie naar deze vergadering wordt dan vastgesteld.

Diverse normcommissieleden participeren actief in één of meerdere werkgroepen van IEC/TC 65 of een van de vier subcommissies (zie tabel hieronder). In deze werkgroepen behartigen zij het nationale belang. Gezien het omvangrijke werkprogramma van IEC/TC 65 is het onmogelijk voor de normcommissieleden om alle onderwerpen actief te volgen. Ieder normcommissielid heeft zo zijn aandachtsgebied welke hij actief volgt en in geval van commentaar of stemming de normcommissie adviseert.

Europees werk

De Europese normcommissie CLC/TC 65X vergadert eenmaal per jaar. CLC/TC 65X ontwikkelt generieke normen voor de veldbus en zijn toepassingen in de industriële meet- en regeltechniek inclusief veldbusprotocollen en wireless technieken en volgt in belangrijke mate de werkzaamheden van IEC/TC 65 en IEC/SC 65C op het gebied van functionele veiligheid en functieblokken voor procescontrole. Omdat de leden van NEC 65 niet actief deelnemen aan het werk van CLC/TC65X vertegenwoordigt de NEN-secretaris de CLC/TC65X-vergaderingen.

Het werkprogramma van CLC/TC 65X en subcommissies kan gevonden worden op de website van CENELEC: www.cenelec.eu.

Internationaal werk

De internationale normcommissie IEC/TC 65 en haar subcommissies vergaderen éénmaal per 18 maanden. Het werkprogramma van IEC/TC 65 en subcommissies kan gevonden worden op de website van IEC: www.iec.ch.