Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen de gezondheid en veiligheid van gebruikers tegen risico’s van buitenaf.

Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. Dit is een stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk, met als laatste optie het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten voldoen aan de Europese Verordening 2016/425. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen professioneel of niet-professioneel gebruik. Een PBM wordt door een persoon gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen één of meer risico’s. Het kan hierbij ook gaan om gecombineerd gebruik van verschillende PBM’s.

Wetgeving

Meer informatie over de wetgeving staat op de website van de Europese Commissie. Lees meer over:

 • een toelichting op de wetgeving;
 • de certificerende instellingen (Notified Bodies) die een conformiteitsverklaring mogen afgeven;
 • de lijst van geharmoniseerde normen.

Werkgebied & activiteiten

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. De normcommissie 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' met de volgende aandachtsgebieden: ademhalingsbescherming, oogbescherming, hoofdbescherming, gehoorbescherming, valbescherming, voet- en beenbescherming, beschermende kleding keuze en gebruik en onderhoud.

De commissies nemen actief deel aan de ontwikkeling van de (geharmoniseerde) normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Europese wet geeft eisen voor alle marktdeelnemers - van het productontwerp tot en met de verkoop van het PBM. Onder marktdeelnemers vallen ook de personen en organisaties die persoonlijke beschermingsmiddelen van buiten de Europese Unie importeren (bijv. via een website producten kopen). Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen worden verhandeld in de Europese Unie wanneer ze een CE-markering hebben. Om aan te tonen dat PBM’s aan de wetgeving voldoen kunnen geharmoniseerde normen worden gebruikt. Wanneer de producten voldoen mag de marktdeelnemer (bijvoorbeeld fabrikant, handelaar of importeur) CE-markering op het product aanbrengen.

De commissies zijn een samenwerking tussen Nederlandse en Belgische belanghebbenden en de leden volgen actief de verschillende CEN en ISO Technical Committees. Hierdoor is er invloed op de normen die worden ontwikkeld. Vrijwel alle PBM-normen worden binnen CEN of ISO ontwikkeld en er zijn vrijwel geen nationale normen meer op dit werkgebied. Bij voldoende interesse in een bepaald onderwerp wordt een normontwerp in detail besproken tijdens een aparte vergadering

Speerpunten

 • Informatie geven aan de markt over de Europese wet, certificering, CE-markering, de normen die in ontwikkeling zijn en praktijkervaring delen, via onder andere artikelen, de Arbeid&Veiligheid Nieuwsbrief van NEN en informatiebijeenkomsten
 • Zichtbaarheidskleding en specifiek de ontwikkeling van de norm voor het dragen van zichtbaarheidskleding in ‘medium risk’ situaties
 • Brandweer gerelateerde normen
 • Keuze, gebruik, onderhoud en beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen. De systematiek stimuleert een bewuste keuze. Het doel is de markt te helpen bij het maken van de juiste keuze, onder andere door aandacht te vragen voor gebruik en onderhoud bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen. De prijs is niet het enige om rekening mee te houden.
 • Nieuwe Europese norm voor vaste ankerpunten
 • Fit-testen van gehoorbescherming
 • Smart garments en de integratie van slim textiel en elektronica in PBM
 • Voor beschermende handschoenen wordt een keuzeboom ontwikkeld om gebruikers een handvat te geven bij het kiezen van de juiste handschoen

Structuur

De Nederlandse normcommissie neemt deel aan het werk van EN gepubliceerde normen.

Bekijk de verschillende werkgroepen

Wie doen er mee?

Overzicht commissieleden

Intro over het overzicht van commissieleden en iets over de verdeling/inhoud van de verschillende stakeholders.

Bekijk het overzicht commissieleden

Normen & Nieuws

Bekijk de gepubliceerde normen op het gebied van:

 • Ademhalingsbescherming
 • Beschermende kleding (algemeen)
 • Bescherming tegen vallen / glijden
 • Drijfhulpmiddelen
 • Ergonomische ontwerpprincipes en fysiologie
 • Gehoorbescherming
 • Handbescherming
 • Hoofdbescherming
 • Oogbescherming
 • Voet- & beenbescherming

Meepraten

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Stukje intro

Netwerk

 • Internationaal (IEC): NEC 65-leden participeren in een groot aantal internationale werkgroepen.
 • Nationaal: Onder NEC 65 ressorteren 3 platforms, t.w. SIL (45 leden), IPCS (25 leden) en Analyzers (12 leden)

Invloed

 • Invloed is groot. Veel NL-commentaar wordt overgenomen.
 • Het ontbreekt aan NL-experts in IEC/SC 65C ‘Industrial networks’

Kennis

 • Internationaal: NEC 65-leden brengen hun expertise tot uiting in de internationale werkgroepen. Het ontbreekt binnen de normcommissie aan kennis op het gebied van IEC/SC 65C ‘Industrial networks’
 • Nationaal: Binnen de 3 platforms is het kennisniveau hoog

Draagvlak

 • Met 19 leden in de normcommissie en 82 leden in de platforms is er een groot draagvlak

Contact

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Radioactiviteit: toepassen en meten’ houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor monsterneming, monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving. Vul uw gegevens in voor meer informatie over of deelname aan deze normcommissie.

Vul uw gegevens in

Of neem direct contact met ons op:

Astrid Haes

Astrid Haes

Astrid de Haes, consultant Industrie & Veiligheid: (015) 2690 322 of stuur een e-mail.

Actueel

Samenwerking voor verbetering gezondheid en veiligheid werknemers

03-06-2020 TNO, het Engelse Health and Safety Executive (HSE) en het Amerikaanse National Institute for Occupat...

Netwerkbijeenkomst Preventie van beroepsziekten door fysieke belasting bij Ministerie SZW

24-04-2020 NEN heeft deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst Preventie van Beroepsziekten door Fysieke Belasting ...

Normontwerp voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten gepubliceerd

12-03-2020 Het tekenseizoen komt er weer aan. De kleding die claimt te beschermen tegen tekenbeten moet ook ech...

Eerste openbare concept ISO 45003 bijna gereed

24-02-2020 Er wordt hard gewerkt aan ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological healt...

EU: ‘Risico’s gevaarlijke stoffen verder beperken’

28-01-2020 De Europese Unie wil de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen verder verminderen. Daarom g...

Nieuwe checklist Regeling onwerkbaar weer

13-01-2020 Per 1 januari dit jaar geldt de Regeling onwerkbaar weer. Bij een buitengewone natuurlijke omstandig...