Nominatie NENnovation Award

Via deze webpagina kunt u een nominatie indienen!

De nominaties voor 2017 kunnen niet meer ingediend worden. In 2018 start weer een nieuwe ronde.Via onderstaand formulier kunt u een nominatie indienen voor de NENnovation Award. De nominatie moet voldoen aan de genoemde criteria zoals hieronder beschreven.

Criteria

De NENnovation Award is bedoeld voor bedrijven of samenwerkingsverbanden die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De partij is actief bij normalisatie betrokken
  2. De partij heeft (mee) gewerkt aan een product- of dienstinnovatie of aan een vernieuwend project dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken
  3. Er is een duidelijke relatie met normalisatie.

Normen of normontwikkeling worden ingezet voor bijvoorbeeld:

 • Vermarkten van kennis
 • Opschalen van de innovatie
 • CreĆ«ren van een gemeenschappelijke taal
 • Het maken van nieuwe verbindingen
 • Versterken samenwerkingsverbanden
 • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid
 • Innovatieve aanpassing van het normalisatieproces

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de NENnovation Award?

Stuur een e-mail

Indienen nominatie

Let op:

Genomineerden dienen aanwezig te zijn tijdens de viering van World Standards Day op 13 oktober 2017 in de Fokker Terminal in Den Haag.