NENnovation Award
voor start-ups
top 3 bekend!

De top drie voor de NENnovation Awards is bekend. Nummer één is Rainbeer, nummer twee is Asbetter Acids en nummer drie is Hydraloop. Op 11 oktober 2019 zijn de winnaars bekend gemaakt. Lees hier meer over de projecten en bekijk de pitches.

Voor het tweede jaar wordt er een award uitgereikt voor de meest innovatieve start-ups die werken aan creatieve en effectieve projecten, waarbij normen in de toekomst mogelijk een rol gaan spelen. De prijs wordt uitgereikt tijdens de viering van World Standards Day op 11 oktober. Dit jaar zijn weer veelbelovende projecten gepitcht.

NENnovation Award 2019 voor start-ups is een prijs voor het meest innovatieve project dat als doel heeft om maatschappelijke impact te realiseren en het gebruik van (toekomstige) normen belangrijke onderdelen vormen voor het succes.

Eerste prijs: Rainbeer

Joris Hoebe heeft Rainbeer in 2016 bedacht. Hij was betrokken bij een project van Amsterdam Rainproof waarbij de vraag werd gesteld: hoe kunnen we burgers meer betrekken bij de effecten van klimaatverandering (meer piekbuien, meer droogte) én ze tot actie over laten gaan (tegel eruit, groen erin, regenwater gebruiken). Op dat moment was hij met een brouwkit thuis bier aan het brouwen en had hij zijn eureka moment: als hij kraanwater verving voor regenwater ontstaat er een biertje van regenwater waarmee hij dit verhaal kon vertellen. Samen met brouwerij de Prael in Amsterdam is toen de eerste officiële badge regenwaterbier gebrouwen: Code Blond. Rainbeer bestaat nu drie jaar en ze hebben ondertussen 6 verschillende biertjes gebrouwen met 5 verschillende brouwers in Nederland. Op dit moment zijn er nog twee founders actief: Joris Hoebe en Wietse Visser. Arno van Herwijnen is er later bij gekomen.

Tweede prijs: Asbetter Acids

In het proces van Asbetter Acids komen twee grote, lastige afvalstromen samen in één veilige en betaalbare oplossing: de verwerking van industriële restzuren die nu nog in grote tonnages worden geloosd en van asbestcement dat nu nog wordt gestort, zoals de bekende golfplaten van daken. Met inzet van deze zure industriële afvalstromen als chemische reagens heeft Asbeter Holding een proces ontwikkeld waarin met opeenvolgende en circulaire processtappen het minerale asbest uit de golfplaten 100% veilig verdwijnt. De zuren worden door het afvalcement geneutraliseerd waarmee een forse CO2-reductie ontstaat door vermeden kalkgebruik. Tenslotte blijft er als eindmateriaal schone, herbruikbare grondstoffen als silica en gips over. Naast de economische waarde van het verwerken van afvalzuren in plaats van die te lozen, is er vooral een grote maatschappelijke waarde die niet simpel in geld is uit te drukken: in Nederland alleen al 100.000 ton vermeden CO2 per jaar en de veilige en volledige afbraak van asbest met afvalzuren.


 

Derde prijs: Hydraloop

Bij Hydraloop Systems zetten we ons in om mensen in staat te stellen om water en energie te besparen door slimme en betaalbare water recycle producten aan te bieden. De wereld staat voor een grote uitdaging en de Hydraloop is onze bijdrage en oplossing. Door de groei van de bevolking is er een toename in de vraag naar schoon water, en door de klimaatverandering en vervuiling wordt de beschikbaarheid van zoetwater steeds minder. Ook in Nederland is water in bepaalde gebieden schaars en dit fenomeen zal alleen maar toenemen.
Hydraloop is zeer eenvoudig te installeren, zelfreinigend en heeft een zeer lage onderhoudsbehoefte, omdat het geen membranen of filters gebruikt. Het is volledig automatisch en de App helpt bij het optimaliseren van het gebruik van het gerecyclede water. Het is een 'fit & forget' smart systeem dat 85% van al het huishoudelijk water recyclet. Bad-, douche- en wasmachinewater worden zo behandeld dat het water schoon, helder, veilig en gecertificeerd is en het water voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Het gerecyclede water wordt hergebruikt voor toilet spoelen, de wasmachine, het besproeien van de tuin en het bijvullen van het zwembad.

Eervolle vermelding

Er zijn veel mooie projecten voorbij gekomen. Deze projecten krijgen een eervolle vermelding voor hun deelname aan de NENnovation Award 2019.

De start-up Prodaptive heeft een snowboard voor rolstoelgebruikers ontworpen: de Twinrider.

De start-up Ticketguard heeft een systeem voor tickets ontworpen dat in de cloud zit. Op deze manier is de kans kleiner op oplichting.


Deelname

De NENnovation Award voor startups heeft als doel om het succes van innovatieve Nederlandse oplossingen te vergroten door de toegevoegde waarde van standaarden zichtbaar te maken. Het gebruik óf de ontwikkeling van standaarden draagt bij aan marktacceptatie en marktopschaling van innovatieve Nederlandse oplossingen. Daarnaast dragen ze bij aan kennisontwikkeling en snelle leercurves in innovatieve omgevingen.

Waar wordt de inschrijving op beoordeeld?

 • Het innovatieve karakter
 • De maatschappelijke relevantie (welke probleem lost het op, waar speelt het op in?)
 • Het businessplan (hoe ziet de aanpak eruit?)
 • De wijze waarop groei gerealiseerd moet worden in Nederland of daarbuiten.
 • De mogelijke wijze waarop standaarden een rol kunnen spelen bij het geaccepteerd krijgen van de oplossing (bijvoorbeeld een product, dienst of materiaal soort) óf bij het succesvol laten groeien van de organisatie.

Winnaar

De winnaar ontvangt:

 • Exposure tijdens World Standards Day (11 oktober 2019);
 • Een persbericht;
 • Een artikel in NENMagazine;
 • Podcast i.s.m. BNR Nieuwsradio;
 • Award;
 • Voucher – IP Smart Scan aangeboden door Octrooicentrum Nederland;
 • Voucher - Coaching innovatiemakelaar en één jaar gratis deelnemen in een normcommissie naar keuze of één jaar een NENconnect pakket naar keuze aangeboden door NEN;
 • Voucher - Deelname voor programma startups of voucher voor coaching op maat aangeboden Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Verhalen

Winnaar NENnovation Award voor startups gaat de strijd aan met fake news!

Verbind Wikipedia met Reddit en Twitter en je krijgt de mediabron nwzer. Deze startup zorgt door middel van blockchain en artifical intelligence dat er eerlijke journalistiek ontstaat. Karim Maassen, oprichter van nwzer, vertelt trots over het winnen van de NENnovation Award voor startups en de toepassing van blockchain en artificial intelligence.

Lees het interview

Meer informatie?

Marc van Steenoven

Marc van Steenoven

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marc van Steenoven via 015 26 90 427 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail