NENnovation Award
voor studenten

Ben jij een student aan het mbo (vierde jaar), het hbo of de universiteit? En ben jij bezig met een individueel- of teamproject dat als doel heeft om met een innovatieve oplossing de wereld te verbeteren of waar normalisatie een belang bij heeft? Meld je aan voor de NENnovation Awards!

Studenten komen later in hun werk veel NEN-, en ISO-normen tegen. Verder geldt dat de normen van de toekomst worden gemaakt door studenten van nu. Ofwel, hoe meer studenten tijdens hun studie kennis maken met normen en met het proces van normen maken, hoe meer zij daar later in hun werk profijt van hebben.

Met de NENnovation Award voor studenten wil NEN het volgende bereiken:

 • Bijdragen aan het innovatiesucces door middel van normen.
 • Bevorderen van betrokkenheid van studenten bij het maken van afspraken.
 • De klanten, startups en studenten onderling verbinden en in samenwerking met NEN.

De jury selecteert de 3 beste inzendingen en nodigt de studenten uit voor een pitch op 18 september. Daarbij wordt een professionele videopitch opgenomen die op het hoofdpodium wordt getoond tijdens World Standards Day op 11 oktober.

Wat kan je winnen?

Wat jij als winnaar krijgt:

 • Een cheque EUR 1.500,- voor de eerste prijs en cheque van EUR 1.000,- voor de tweede prijs.
 • Exposure tijdens World Standards Day (11 oktober 2019) voor alle genomineerden.
 • Een persbericht.
 • Een artikel in NEN Magazine.
 • Het presenteren van nieuwe inzichten aan een normcommissie.

De genomineerden studenten van 2018Innovatie en normalisatie

Innovatie en normalisatie kunnen elkaar goed versterken. Zo kan de marktacceptatie van een innovatief concept een boost krijgen wanneer een aantal afspraken, spelregels en definities goed en duidelijk zijn vastgelegd en breed worden gedragen. Op basis van nieuwe inzichten, technologieën en innovaties, worden eisen in bestaande normen aangescherpt of geheel nieuwe eisen en normen opgesteld.

NEN zet daarom ook in op het stimuleren van de marktacceptatie van innovatieve concepten en daarnaast op het actief en meer betrekken van kennisdragers van nieuwe inzichten, technologieën en innovaties bij normalisatie (waaronder ontwerpers, start-ups en wetenschappers).

Studenten(teams) die met dergelijke projecten bezig zijn of aan de slag gaan, kunnen meedoen aan de NENnovation Award voor studenten 2019 die tijdens Wereldnormalisatiedag op 11 oktober 2019 wordt uitgereikt.

Deelname

NENnovation Award voor studenten is een prijs voor het meest innovatieve project dat als doel heeft om maatschappelijke impact te realiseren. Daarbij vormen normen een belangrijk onderdeel voor het succes van het project.

De deelnemers zijn:

 • studerend aan het mbo (vierde jaar), het hbo of de universiteit;
 • bezig met een individueel- of teamproject (kan ook een opdracht zijn): dat als doel heeft om met een innovatieve oplossing (idee, product of dienst) de wereld veiliger, duurzamer, kostenefficiënter en/of gezonder te maken OF waarbij het belang wordt aangegeven van normen en standaardisatie.De volgende criteria zijn van toepassing bij de beoordeling van de inzendingen:

 • maatschappelijke impact (op gebied van veiligheid, duurzaamheid, kostenbesparing, gezondheid, etc.);
 • het innovatieve karakter;
 • het aangegeven belang van normen.

De sluitingsdatum was 15 september 2019

Wil je normen inzien?

Voor je inzending voor de NENnovation Award kan men in NEN Connect zoeken naar relevante normen en eisen. Veel onderwijsinstellingen beschikken over een abonnement op NEN Connect, studenten aan deze instellingen kunnen via de toegang van de betreffende instelling gebruik maken van NEN Connect. De NEN Connect database wordt ter beschikking via de bibliotheek/mediatheek van de instelling.

Als de onderwijsinstelling geen abonnement heeft op NEN Connect dan is het mogelijk om tijdelijk een gratis account aan te vragen per student (individueel of als trekker van een team). Dit kan via een mail aan insidesales@nen.nl met de volgende gegevens:
 • Naam (student);
 • E-mailadres (student);
 • Naam onderwijsinstelling;
 • De studie die je volgt;
 • Het studiejaar;
 • Het vak waar het onderwerp van de inzending voor de NENnovation Award betrekking op heeft.

Meer informatie?

Arnoud Muizer

Arnoud Muizer

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Arnoud Muizer door een mail te sturen.

Stuur een e-mail