NENnovation Award
voor studenten

Aanmelden is mogelijk tot 24 augustus
Studenten komen later in hun werk veel NEN- en ISO-normen tegen. Verder geldt dat de normen van de toekomst worden gemaakt door studenten van nu. De studenten die meedoen aan de NENnovation Awards hebben deze normen al meegenomen in hun projecten en komen in aanmerking voor deze award!

Met de NENnovation Award voor studenten wil NEN het volgende bereiken:

 • Meerwaarde van normen laten zien voor het creëren van innovatiesucces en maatschappelijke impact.
 • Studenten kennis laten maken met normen en normalisatie.
 • Het gebruik van normen en NEN Connect onder studenten stimuleren.

Deelname

NENnovation Award voor studenten is een prijs voor het meest innovatieve project dat als doel heeft om maatschappelijke impact te realiseren. Daarbij vormen normen een belangrijk onderdeel voor het succes van het project.

De deelnemers zijn:

 • studerend aan het mbo (vierde jaar), het hbo of de universiteit;
 • bezig met een individueel- of teamproject (kan ook een opdracht zijn): dat als doel heeft om met een innovatieve oplossing (idee, product of dienst) de wereld veiliger, duurzamer, kostenefficiënter en/of gezonder te maken OF waarbij het belang wordt aangegeven van normen en standaardisatie.

De volgende criteria zijn van toepassing bij de beoordeling van de inzendingen:

 • maatschappelijke impact (op gebied van veiligheid, duurzaamheid, kostenbesparing, gezondheid, etc.);
 • het innovatieve karakter;
 • het aangegeven belang van normen.

Winnaar

De winnaar ontvangt:

 • Een cheque EUR 1.500,- voor de eerste prijs, een cheque van EUR 1.000,- voor de tweede prijs en een cheque van € 500,- voor de derde prijs.
 • Exposure tijdens World Standards Day voor alle genomineerden.
 • Een persbericht.
 • Een artikel in NEN Magazine.
 • Het presenteren van nieuwe inzichten aan een normcommissie.

Deadline: 24 augustus

Wil je normen inzien?

Voor je inzending voor de NENnovation Award kan men in NEN Connect zoeken naar relevante normen en eisen. Veel onderwijsinstellingen beschikken over een abonnement op NEN Connect, studenten aan deze instellingen kunnen via de toegang van de betreffende instelling gebruik maken van NEN Connect. De NEN Connect database wordt ter beschikking via de bibliotheek/mediatheek van de instelling.

Als de onderwijsinstelling geen abonnement heeft op NEN Connect dan is het mogelijk om tijdelijk een gratis account aan te vragen per student (individueel of als trekker van een team). Dit kan via een mail aan insidesales@nen.nl met de volgende gegevens:
 • Naam (student);
 • E-mailadres (student);
 • Naam onderwijsinstelling;
 • De studie die je volgt;
 • Het studiejaar;
 • Het vak waar het onderwerp van de inzending voor de NENnovation Award betrekking op heeft.

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor de NENnovation Awards? Stuur een video van maximaal 5 minuten naar nennovationaward@nen.nl en vertel hier welk innovatief product en/of dienst er wordt genomineerd. Geef een onderbouwing op basis van de gestelde criteria en aanvullende documenten kunnen in de e-mail bijgevoegd worden.

Vermeld in deze e-mail ook de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam onderwijsinstelling;
 • Opleiding;
 • Aantal projectdeelnemers.

Deadline: 24 augustus

Meer informatie?

Arnoud Muizer

Arnoud Muizer

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Arnoud Muizer via 015 26 90 424 of stuur een e-mail.