NENnovation Award 2018

2018 is het jaar waarin de NENnovation Award is opgesplitst in drie categorieën. De kansen zijn gespreid voor klanten en/of normcommissieleden, startups en studenten. Iedere categorie heeft één winnaar met het meest innovatieve idee.

Dit is het tweede jaar dat de NENnovation Award wordt uitgereikt. Dit doet NEN tijdens de viering van World Standards Day op 12 oktober 2018 in Den Haag. Normalisatie en innovatie zijn nauw met elkaar verbonden. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Slagingskansen van innovatieve concepten worden door normalisatie vergroot en marktacceptatie krijgt een impuls.

Innovatieve product- en dienstontwikkeling vindt steeds vaker in samenwerkingsverbanden plaats en is vaak grensoverschrijdend. Afstemming, normalisatie, tussen verschillende partijen is daarom een must om de gewenste innovatie op te schalen en marktacceptatie te realiseren.

Voorbeelden waar normen of normontwikkeling voor worden ingezet:

  • Vermarkten van kennis
  • Opschalen van de innovatie
  • Creëren van een gemeenschappelijke taal
  • Het maken van nieuwe verbindingen
  • Versterken samenwerkingsverbanden
  • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid
  • Innovatieve aanpassing van het normalisatieprocesHeeft u vragen of wilt u meer informatie over de NENnovation Award?

Stuur een e-mail