NENnovation Award voor
klant en/of normcommissielid

Winnaars

Eerste prijs: Life Cycle Vision

De maatschappelijke vraag om te verduurzamen is erg groot. Daarnaast bestaat de sterke behoefte om te digitaliseren in de bouwsector. Life Cycle Vision heeft een digitaal systeem ontwikkeld waarbij de relatie tussen het gebouw en installaties inzichtelijk worden gemaakt. Niet alleen op het gebied van ontwerp, realisatie (materialisatie) maar ook op de exploitatie (onderhoud en energie/CO2). Hiermee kan dus eenvoudig op levensduurkosten worden gestuurd en zo een stap naar een circulair gebouw worden gestart.

Tweede prijs: Bio4Pack

Bio4Pack maakt composteerbare en duurzame verpakkingen. Sinds 2009 zijn zij actief bezig met de ontwikkeling en productie van verpakkingen die aansluiten bij de wens van consumenten en producenten om zorgvuldig om te gaan met fossiele grondstoffen. Ze voldoen met hun verpakkingen aan diverse standaarden en certificaten. Een van de certificaten die zij hebben ontvangen is het bio-based content certificaat. Dit certificaat is gebaseerd op een Europese norm ontwikkeld door de CEN/TC 411 bio-based products.

Derde prijs: WIVA Vat-5 Infinity

Verpakkingen voor medisch afval gemaakt van circulaire kunststoffen die gespecialiseerd is in het vervaardigen van circulaire kunststoffen is geleverd door QCP. Deze verpakking voldoet aan de eisen van het ADR. In samenspraak met het ministerie van I&W, IL&T, T& C PI is er een speciale toelating verleend waardoor deze verpakking binnenkort in Nederland geleverd mag worden.

NENnovation Award 2018

Normalisatie en innovatie gaan hand in hand. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Slagingskansen van innovatieve concepten worden door normalisatie vergroot en marktacceptatie krijgt een impuls.

Waarom de NENnovation Award?

Dit is het tweede jaar dat de NENnovation Award uitgereikt wordt tijdens de viering van World Standards Day op 12 oktober.

Het doel van NEN is om met zijn normalisatiekennis en –netwerk normalisatie en innovatie met elkaar te verenigen. De slagingskansen van deze innovatieve concepten worden hierdoor vergroot en de marktacceptatie van deze concepten krijgen een impuls.
Innovatieve product- en dienstontwikkeling vindt steeds vaker in samenwerkingsverbanden plaats en zijn grensoverschrijdend. Afstemming tussen verschillende partijen is daarom een must om de gewenste innovatie op te schalen en marktacceptatie te realiseren.

Waar moet je aan voldoen?

De award is gericht aan klanten en/of normcommissieleden. De bedrijven of samenwerkingsverbanden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De partij is actief bij normalisatie betrokken.
  • De partij heeft (mee) gewerkt aan een product- of dienstinnovatie of aan een vernieuwend project dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
  • Er is een duidelijke relatie met normalisatie.


Winnaar NENnovation Award

Wat levert de NENnovation Award jou op?

  • Aandacht van de media
  • Podcast bij BNR
  • Gebruik van NENnovation Award logo voor commerciële doeleinden
  • Uitdragen van maatschappelijke impact

NENnovation Award is een award voor de meest creatieve normalisatie/standaardisatie activiteit van het afgelopen jaar die innovatie bewerkstelligt of bevordert en daarmee impact heeft op de maatschappij

Winnaar NENnovation Award 2017

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de NENnovation Award?

Stuur een e-mail