NEN-spec 'Niet-medische mond-neusmaskers'

AANBEVELINGEN VOOR ONTWERP, MAAKPROCES, GEBRUIK EN ONDERHOUD

NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. De Rijksoverheid heeft op 9 mei 2020 een factsheet gepubliceerd over het gebruik van het niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer. Hierin wordt een voorbeeld gegeven hoe een niet-medisch mondkapje zelf kan worden gemaakt en hoe het op de juiste manier kan worden gebruikt.

De NEN-spec ‘Niet-medische mond-neusmaskers’ geeft een verduidelijking voor zowel het maakproces als het gebruik en onderhoud. De aanbevelingen voor het maakproces zijn geschikt voor zowel zelfgemaakte als in serie vervaardigde mondkapjes.

Onderwerpen in deze NEN-spec

Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product? De NEN-spec geeft aanbevelingen voor het ontwerp, maakproces, gebruik en onderhoud van niet-medische mondkapjes. Het document is vrij beschikbaar, zie download.

Download

De NEN-spec voor niet-medische mondkapjes (pdf) kan kosteloos worden gedownload.

Op de hoogte blijven en updates over nieuwe versies ontvangen?

Deze publicatie zal worden geactualiseerd als nieuwe inzichten of ontwikkelingen daarom vragen.

NEN Shop en NEN Connect

Deze NEN-spec is ook vrij beschikbaar in de NEN Shop en in NEN Connect. In ons platform NEN Connect staan ook de overige vrij beschikbare normen rondom COVID-19. Na het aanmaken van een account, kunt u ook in NEN Connect de pdf downloaden. Zie www.nenconnect.nl/coronavirus.

Europese CEN Workshop Agreement over niet-medische mondkapjes

NEN heeft samen met 9 andere landen een CEN Workshop Agreement opgesteld met de titel CWA 17553:2020 ‘Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use’. Dit CEN document is net als NEN-spec 1 een informatief document. Beide documenten zijn niet verplicht te gebruiken. Voor het gebruiken van het niet-medisch mondkapje zijn de regels van de Rijksoverheid leidend. De beschrijving van het gebruik van een niet-medisch mondkapje in NEN-spec 1 zijn in lijn met de regels van de Rijksoverheid, dus daarvoor heeft in Nederland NEN-spec 1 de voorkeur. Voor in serie productie gemaakte niet-medische mondkapjes kan ook de CWA worden gebruikt.

CWA 17553:2020 ‘Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use’ is kosteloos beschikbaar in NEN Connect.

Hoe gebruik je een mondmasker?


Veelgestelde vragen

Algemeen


Wat is een NEN-spec?
Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het komt tot stand via een zogenaamde ‘fast track’ procedure. Hiermee kunnen, voor en door de markt, in korte tijd breed gedragen afspraken en richtlijnen worden opgesteld. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
• Praktische toelichtingen bij en aanvullingen op bestaande normen;
• Nieuwe, snelle afspraken;
• Ondersteuning van sectoren bij het maken van protocollen.
Lees meer in het nieuwsbericht 'NEN faciliteert snelle afspraken voor maatregelen rondom COVID-19'.

Kan ik voor mijn branche ook een NEN-spec ontwikkelen?
Lees meer over de fast track procedure voor de ontwikkeling van een NEN-spec.

NEN-spec ‘Niet-medische mond-neusmaskers’


Wie heeft de NEN-spec ‘Niet-medische mond-neusmaskers’ opgesteld?
Marktpartijen waaronder brancheorganisaties, beroepsverenigingen, experts, leden van gerelateerde normcommissies. NEN heeft hierin een onafhankelijke rol en is de partij die deelnemers samenbrengt om tot gezamenlijke afspraken te komen.

Is het mondkapje vanaf 1 juni alleen verplicht in het OV?
Vanaf 1 juni 2020 is een niet-medisch mondkapje alleen verplicht voor reizigers en medewerkers in het OV.

Hoeveel niet-medische mondkapjes heb ik nodig?
U heeft bij elke reis met het openbaar vervoer een nieuw of gewassen exemplaar nodig. Reist u 1 keer in de ochtend en 1 keer in de middag, dan heeft u er 2 nodig.

Hoe gebruik ik een mondkapje?
Al deze informatie staat in de NEN-spec en het animatie filmpje hierboven.

Kan ik ook CWA 17553 volgen in plaats van NEN-spec 1?
CWA 17553:2020 ‘Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use’ is net als NEN-spec 1 een informatief document. Beide documenten zijn niet verplicht te gebruiken. Voor het gebruiken van het niet-medisch mondkapje zijn de regels van de Rijksoverheid leidend. De beschrijving van het gebruik van een niet-medisch mondkapje in NEN-spec 1 zijn in lijn met de regels van de Rijksoverheid, dus daarvoor heeft in Nederland NEN-spec 1 de voorkeur. Voor in serie productie gemaakte niet-medische mondkapjes kan ook de CWA worden gebruikt.

Rol van NEN

NEN is de (inter)nationale expert in het proces om te komen tot gezamenlijke afspraken, zowel voor snelle als langdurige normtrajecten. Doordat we voor het ontwikkelen van een NEN-spec gebruik maken van nieuwe vormen van online samenwerking en het zoveel mogelijk processtappen samen te voegen, wordt het proces enorm versneld. Zo kunnen via NEN afspraken en richtlijnen in korte tijd worden opgesteld, maar wordt dat wel eenduidig en met behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid gedaan.

In een NEN-spec kunnen snel afspraken vastgelegd worden om de risico’s die COVID-19 op het werk, in het OV, op scholen, in restaurants, theaters, cafés, bioscopen of in de openbare ruimte met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken. Deze risico’s zijn vaak aanvullend ten opzichte van bestaande risico’s waarvoor in bestaande normen al maatregelen zijn beschreven.

Meer informatie

Voor meer informatie over het dragen van mondkapjes in het OV, persoonliijke beschermingsmiddelen of andere informatie van de Rijksoverheid, verwijzen we u naar:

Meer weten over de rol van NEN en de oplossingen die we bieden in deze uitzonderlijke periode van COVID-19? Kijk op de webpagina nen.nl/covid-19

Klantenservice e-mail

Klantenservice e-mail

Meer informatie? Neem dan contact op met de klantenservice, e-mail klantenservice@nen.nl.