Normcommissie Circulaire economie

Meewerken aan het mondiale kader voor circulair denken en handelen in organisaties.

Circulaire Economie staat niet alleen in Nederland, maar wereldwijd sterk in de belangstelling. Het is een industrieel-economisch systeem waarin ontstaan van afval wordt vermeden en stoffenkringlopen worden gesloten. Hiermee wordt uitputting van grondstoffen tegengegaan en een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling geleverd. Om zowel de grote nationale als internationale circulaire ambities waar te maken, zijn wereldwijde afspraken essentieel.

Werkgebied & activiteiten

De normcommissie ‘Circulaire economie’ is gericht op het verzorgen van de Nederlandse inbreng bij internationale normalisatie op het gebied van Circulaire Economie, zoals die plaatsvindt in de ISO/TC 323 ‘Circular Economy'.

Het werkprogramma van deze nieuwe ISO-commissie omvat onder meer:

 • het ontwikkelen van definities, principes en een raamwerk voor de implementatie van circulaire economie in organisaties;
 • het vaststellen van circulaire business modellen en richtlijnen voor invoering daarvan in de waardeketen;
 • en het meten van circulariteit van producten, diensten en projecten.

Deze onderwerpen zijn onderverdeeld over werkgroepen binnen de ISO-commissie die elk aan de slag gaan met de verdere uitwerking hiervan. Vertegenwoordigers uit de nationale normcommissie nemen als expert deel aan deze groepen om te zorgen dat Nederlandse kennis en ‘best practices’ ingebracht worden in de beoogde internationale normen.

Structuur

De normcommissie ‘Circulaire economie’ treedt op als de zogenoemde schaduwcommissie van ISO/TC 323 en heeft op dit moment geen nationaal werkprogramma. De mondiale normalisatiewerkzaamheden die binnen ISO/TC 323 plaatsvinden worden nauwlettend gevolg en commissieleden nemen actief deel aan de diverse werkgroepen binnen ISO/TC 323. Nederland is daarbij de trekker van de groep ‘Measuring Circularity’.

Er is besloten om in vier groepen te werken aan ontwerpvoorstellen voor nieuwe normen:

  1. Definities, principes en een raamwerk voor de implementatie van circulaire economie in organisaties;
  2. Circulaire business modellen en richtlijnen voor invoering daarvan in de waardeketen;
  3. Het meten van circulariteit van producten, diensten en projecten;
  4. Voorbeelden van specifieke toepassing van circulaire economie zoals (keten)samenwerking op een lokaal of regionaal niveau.

Deze groepen ontwikkelen nu projectvoorstellen die ter goedkeuring in de ISO-commissie zullen worden rondgestuurd.

Bekijk de internationale structuur op de website van ISO.

Wie doen er mee?

Commissiesamenstelling per 21 augustus 2019

Belanghebbende Stakeholder categorie
Philips Directe gebruikers
Constantis Adviserende organisaties
Amsterdam Fashion Institute HvA
Bureau Circulaire Geveleconomie (i.o.) Brancheorganisaties directe gebruikers
Learn2improve your planet Adviserende organisaties
PRéConsultants Adviserende organisaties
Duurzaamheid.nl Adviserende organisaties
Ministerie I&W Wetgevende instanties
NEN Secretaris

Nieuws

Publicatie normontwerp definities Circulaire kantoor- en leeromgeving

29-07-2020 De circulaire economie is volop in ontwikkeling. Binnen de productgroep ‘inrichting’ wordt steeds va...

Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw

03-07-2020 Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten vo...

Werkgroep Circulair Textiel zet belangrijke stap op weg naar circulaire economie

26-06-2020 Op donderdag 25 juni is tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) ...

Startschot voor de ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’

15-06-2020 Van 15 tot en met 19 juni vindt de tweede vergadering van ISO/TC 323 ‘Circular economy’ plaats. Inmi...

Lancering Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

28-05-2020 Op donderdag 25 juni wordt online de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel g...

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Deelname aan de normcommissie ‘Circulaire economie’ biedt de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het ISO-werkprogramma rondom de circulaire economie en vroegtijdig op de hoogte te zijn van het nieuwe mondiale kader voor circulair denken en handelen. Gezien de recente oprichting is dit een uitstekend moment om aan te sluiten.

Contact

Meer informatie over of deelname aan deze normcommissie

Wilt u op de hoogte blijven van de normalisatieactiviteiten van ISO/TC 323 Circular economy en de Nederlandse normcommissie Circulaire Economie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact op met Dick Hortensius.

Dick Hortensius

Dick Hortensius

Dick Hortensius, consultant bij NEN, telefoon 015 2 690 115 of stuur een e-mail.