Normcommissie Conditiemeting

Een zintuigelijke inspectie van de technische staat van beheerobjecten in de gebouwde omgeving.

Met de conditiemeting volgens de NEN 2767 is het mogelijk om op een objectieve en eenduidige wijze de technische staat van een beheerobject vast te stellen. De technische staat wordt uitgedrukt in een conditie-score.

Het is een zintuigelijke inspectie die van toepassing is op de gebouwde omgeving, van vastgoed tot infrastructuur, groen en monumenten tot industriële installaties. De conditie-score geeft daarmee input aan de risico-analyse en is voor de beheerder en/of gebruiker één van de indicatoren voor het beheer.

Werkgebied & activiteiten

De normcommissie Conditiemeting (NC 351264) is verantwoordelijk voor NEN 2767 ‘Conditiemeting’. Het doel van de conditiemeting is het objectief en éénduidige vaststellen van de technische toestand van een bouwdeel op basis van waargenomen gebreken op het moment van de inspectie. NEN 2767 is toonaangevend voor technische inspectie voor de bepaling van de conditie van de gebouwde omgeving in Nederland. De commissie zet zich in voor het in stand houden en verder ontwikkelen van deze norm, zowel nationaal als op Europees niveau.

Daarnaast is de normcommissie ‘Conditiemeting’ verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van conditiemeting bij de Nederlandse achterban. Hoe dient NEN 2767 toegepast te worden en hoe is de samenhang met andere normen?

Structuur

De normcommissie ‘Conditiemeting kent een structuur met verschillende organen. De normcommissie ‘Klein’ (NCK) bepaalt, in afstemming met de normcommissie ‘Groot’ (NCG), het werkgebied van de commissie. De NCK beperkt zich tot circa 20 partijen en vormt een goede afspiegeling van de markt. De NCK komt drie keer per jaar bijeen.

Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit 6 personen. Het DB coördineert de dagelijkse gang van zaken en neemt beslissingen die geen of weinig uitstel verdragen. Het DB bereidt daarnaast stukken voor die ter besluit worden voorgelegd aan de NCK en is verantwoordelijk voor de communicatie namens de normcommissie. Het DB ondersteunt de NCK.

De werkgroepen (WG) zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden. Voor specifieke, taakgerichte werkzaamheden zijn expertteams ingericht. De werkgroepen en expertteams nemen, na afstemming met en goedkeuring van het NCK, de ontwikkeling van nieuwe normen ter hand. Ook adviseren zij het NCK over aanpassingen van bestaande normen en producten en de vraag uit de mark. De NCK is eindverantwoordelijk en neemt besluiten over de publicatie van de normatieve documenten en andere producten die door de werkgroepen en expertteams worden uitgewerkt.

De volgende werkgroepen ressorteren onder de NCK:

 • WG ‘Redactie Beheer en Onderhoud’
  Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van NEN 2767-1, de dataset van NEN 2767-2, evenals NPR 4768. Daarnaast is de WG verantwoordelijk voor de bibliotheek en de aanpalende documenten waaronder de handreiking NEN 2767 / NPR 4768.
 • WG ‘Methodiek’
  Deze werkgroep heeft de verantwoording over de methodische aspecten van de norm. Producten die worden ontwikkeld in de WG Beheer en Onderhoud worden door de WG Methodiek getoetst op hun aansluiting met de methodiek van NEN 2767.
 • WG ‘Begeleiding CEN/TC 319/WG 11’
  Deze werkgroep volgt en draagt bij aan de Europese normontwikkelingen rondom conditiemeting binnen CEN/TC 319/WG 11 ‘Condition assessment methodologies’.In de normcommissie ‘Groot’ (NCG) komen alle leden uit de normcommissie samen, zowel de deelnemers aan de NCK en het DB als alle werkgroepen en expertteams. De NCG heeft een adviserende rol richting de NCK en komt tweemaal per jaar bijeen.

Wie doen er mee?

Bij de normcommissie zijn een groot aantal marktpartijen aangesloten, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de markt. Klik hier voor een volledig overzicht van de deelnemende organisaties en hun rol in de normcommissies.

 • DON Bureau B.V.
 • Rijkswaterstaat Grote Projecten (RWS)
 • ZoWonen
 • Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Strukton
 • Hogescholen
 • Planon
 • VPR Consultants+
 • Provincie Gelderland
 • Gemeente Amsterdam
 • Nationale Politie
 • Ymere
 • Tata Steel IJmuiden BV
 • Amsterdam Airport Schiphol
 • RPS advies- en ingenieursbureau bv
 • Arcadis
 • TU Delft Faculteit Bouwkunde
 • Nebest B.V.
 • Helix Advies

Normen & nieuws

Normen

Aanverwante producten

Trainingen op het gebied van conditiemeting.

Bekijk het overzicht

Praktijkgids NEN 2767, Conditiemeting gebouwde omgeving

Nieuws

Correctieblad Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd

11-06-2019 Onlangs is het correctieblad van NEN 2767-1+C1:2019 gepubliceerd. NEN 2767-1+C1:2019 beschrijft de m...

English translation NEN 2767-1 'Condition assessment for the built environment' published

18-02-2019 The English translation of NEN 2767-1:2017 was recently published. This Dutch standard describes the...

Engelse vertaling NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ gepubliceerd

15-02-2019 Onlangs is de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 gepubliceerd. Deze norm beschrijft de methode om...

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van conditiemeting, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem contact op met Katrien Volleman of Rob Kotte voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Katrien Volleman

Katrien Volleman

Katrien Volleman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een e-mail.

Rob Kotte

Rob Kotte

Rob Kotte is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een mail.

Vul uw gegevens in

Een greep uit de bedrijven die deelnemen: