Belangrijkste onderwerpen

Informatiebeveiliging & privacy, informatiemodellen, semantiek en interoperabiliteit van gegevensuitwisseling en informatievoorziening op het gebied van de farmacie.

NEN 7524: Pseudonimisatiedienstverlening

Status: Norm gepubliceerd. Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy 

Vastleggen functionele voorwaarden voor veilige mail in de zorg

Status: NTA gepubliceerd. Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Ontwikkeling NCS 7516: Certificeringschema op basis van NTA 7516:

Status: Ontwikkeltraject gestart Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Uitbreiden NTA 7516 met functionele voorwaarden voor veilige chat- & messenger applicaties

Status: Ontwikkeltraject gestart Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Vastleggen specificaties voor Slimme Zorg Thuis (toepassing van thuiszorgtechnologie)

Status: Ontwikkeltraject gestart Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep CEN/TC 431: Technology Abled Care

Ontwikkeling Centraal Certificatieschema voor ISO/IEC 27701 (eisen m.b.t. privacy) i.s.m. normcommissie 381027: Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy

Status: Ontwikkeltraject gestart Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT security techniques

Revisie NEN 7503

Status: Revisie traject gestart Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 6: Farmacie

Revisie NEN 7512

Status: Revisie traject gestart Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Revisie NEN 7522

Status: Revisie traject gestart Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 2: Interoperabiliteit en informatiemodellen

Ontwikkelen Implementatievoorschrift NEN 7513

Status: Verkennende gesprekken Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Vastleggen vereisten Functionaris Gegevensbescherming (FG) in de zorg

Status: Verkennende gesprekken Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Eisen aan Toegang(svoorziening) tot medische gegevens

Status: Verkennende gesprekken Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Baseline Risicomanagement Ziekenhuizen

Status: Verkennende gesprekken Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Eisen aan cloud-leveranciers in de zorg

Status: Verkennende gesprekken Betrokken spiegelgroep: i.s.m. normcommissie ‘Cloud Computing and Distributed Platforms’

Vastleggen van criteria voor gebruik van medische apps

Status: Spiegelen internationale Standaardisatie Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Revisie ISO 13972: logisch semantisch gegevensmodel voor gestructureerde uitwisseling van medische gegevens

Status: Spiegelen internationale Standaardisatie Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 2: Interoperabiliteit en informatiemodellen

CEN project International patient summary (IPS)

Status: Spiegelen internationale Standaardisatie Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 2: Interoperabiliteit en informatiemodellen

Safety, effectiveness and security of health software and health IT systems

Status: Spiegelen internationale Standaardisatie Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Guidance for identification and authentication for connectable Personal Health Devices

Status: Spiegelen internationale Standaardisatie Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Ontwikkelen normenkader ten behoeve van de verplichte gegevensuitwisseling

Status: In onderzoek Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 2: Interoperabiliteit en informatiemodellen

Norm-ontwerp NEN 7521

Status: In onderzoek Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Baseline Risicomanagement Ziekenhuizen

Status: In onderzoek Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Certificering op NEN 7513

Status: In onderzoek Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Generieke eisen aan een zorgverleners adresboek

Status: In onderzoek Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 2: Interoperabiliteit en informatiemodellen

Cybersecurity & kwetsbaarheidsmanagement: afspraken rond cybersecurity & soc-diensten

Status: In onderzoek Betrokken spiegelgroep: Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Netwerk

  • Internationaal: aan verschillende internationale werkgroepen is de NL-deelname groot.
  • Nationaal: leden participeren in diverse landelijke werkgroepen.

Invloed

  • Internationaal: invloed is groot; NL-inbreng en commentaar worden gewaardeerd.
  • Nationaal: het ontbreekt aan NL-experts in diverse ISO-werkgroepen.

Kennis

  • Internationaal: NL-experts nemen deel aan diverse werkgroepen.
  • Nationaal: binnen de platforms is het kennisniveau hoog.

Draagvlak

  • Met 10 leden in de normcommissie is er draagvlak. Uitbreiding van de commissie is gewenst.

Contact & meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening in de zorg, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem contact op met Kars Jansen of Paul Vermeulen voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Kars Jansen

Kars Jansen

Kars Jansen is consultant bij NEN voor de afdeling Zorg en Welzijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 26 90 261 of via zw@nen.nl.

Paul Vermeulen

Paul Vermeulen

Paul Vermeulen is consultant bij NEN voor de afdeling Zorg en Welzijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 26 90 261 of via zw@nen.nl.