Werkgroepen Informatievoorziening in de zorg

De normcommissie houdt zich bezig met normen voor informatiebeveiliging & privacy in de zorg, informatiemodellen en interoperabiliteit van gegevensuitwisseling in de zorg en informatievoorziening op het gebied van de farmacie.

Terug naar normcommissie Informatievoorziening in de zorg
CEN/TC 251 Health informatics
Working group I Enterprise and information
Working group II Technology and applications
ISO/TC 215 Health informatics
Working group 1 Architecture, Frameworks and Models
Working group 2 Systems and Device Interoperability
Working group 3 Semantic Content
Working group 4 Security, Safety and Privacy
Working group 6 Pharmacy and medicines business
JWG 7 Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG; Safe, effective and secure health software and health IT systems, including those incorporating medical devices
CAG 01 Executive council, harmonization and operations
CAG 02 Advisory Group
JWG 1 Joint ISO/TC 215 - ISO/TC 249 WG; Traditional Chinese Medicine (Informatics)
TF01 'Task Force on Quantities and Units to be used in e-health'
JIC Joint Initiative on SDO standardization: samenwerking tussen CEN/TC 251, ISO/TC 215, HL7, CDISC, IHTSDO, GS1, IHE, DICOM.

De normcommissie heeft uit haar midden een drietal spiegelgroepen geformeerd die aansluiten bij deze internationale werkgroepen. Schematisch sluiten de nationale en de internationale werkgroepen als volgt op elkaar aan:

Normcommissie Informatievoorziening in de zorg Health Informatics
ISO/TC 215 CEN/TC 251
Spiegelgroep 1: Informatiebeveiliging & Privacy WG4, JWG7 WG1
Spiegelgroep 2: : Interoperabiliteit; Berichtenverkeer, Semantiek WG1, WG2, WG3, WG8 WG2
Spiegelgroep 6: Farmacie WG6

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Netwerk

  • Internationaal: aan verschillende internationale werkgroepen is de NL-deelname groot.
  • Nationaal: leden participeren in diverse landelijke werkgroepen.

Invloed

  • Internationaal: invloed is groot; NL-inbreng en commentaar worden gewaardeerd.
  • Nationaal: het ontbreekt aan NL-experts in diverse ISO-werkgroepen.

Kennis

  • Internationaal: NL-experts nemen deel aan diverse werkgroepen.
  • Nationaal: binnen de platforms is het kennisniveau hoog.

Draagvlak

  • Met 10 leden in de normcommissie is er draagvlak. Uitbreiding van de commissie is gewenst.

Contact & meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening in de zorg, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem contact op met Kars Jansen voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Kars Jansen

Kars Jansen

Kars Jansen is consultant bij NEN voor de afdeling Zorg en Welzijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 26 90 261 of via zw@nen.nl.