Werkgroepen Informatievoorziening in de zorg

Informatiebeveiliging & privacy, informatiemodellen, semantiek en interoperabiliteit van gegevensuitwisseling en informatievoorziening op het gebied van de farmacie.

Terug naar normcommissie Informatievoorziening in de zorg

De normcommissie heeft uit haar midden een drietal spiegelgroepen geformeerd die aansluiten bij deze internationale werkgroepen. Schematisch sluiten de nationale en de internationale werkgroepen als volgt op elkaar aan:

303006 Spiegelgroepen ISO/TC 215 werkgroepen CEN/TC 251 werkgroep
Spiegelgroep 1: Gegevensuitwisseling Working group 1: Architecture, Frameworks and Models’ Working group I: ‘Enterprise and information’
Working group 2: ‘Systems and Device Interoperability’ Working group II: ‘Technology and applications’
Working group 3: ‘Semantic Content’
Joint Working Group 1: Joint ISO/TC 215 - ISO/TC 249 WG; 'Traditional Chinese Medicine (Informatics)'
Spiegelgroep 4: Informatiebeveiliging Working group 4: ‘Security, Safety and Privacy’
Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A Working Group: ‘Safe, effective and secure health software and health IT systems, including those incorporating medical devices’
Spiegelgroep 6: Farmacie Working group 6: 'Pharmacy and medicines business'
ISO/TC 215 Health informatics
Working group I: ‘Enterprise and information
Working group II: ‘Technology and applications
ISO/TC 215 Health informatics
Working group 1 Architecture, Frameworks and Models
Working group 2 Systems and Device Interoperability
Working group 3 Semantic Content
Working group 4 Security, Safety and Privacy
Working group 6 Pharmacy and medicines business
JWG 7 Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG; Safe, effective and secure health software and health IT systems, including those incorporating medical devices
CAG 01 Executive council, harmonization and operations
CAG 02 Advisory Group
JWG 1 Joint ISO/TC 215 - ISO/TC 249 WG; Traditional Chinese Medicine (Informatics)
TF01 'Task Force on Quantities and Units to be used in e-health'
JIC Joint Initiative on SDO standardization: samenwerking tussen CEN/TC 251, ISO/TC 215, HL7, CDISC, IHTSDO, GS1, IHE, DICOM.

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op marktontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Netwerk

  • Internationaal: aan verschillende internationale werkgroepen is de NL-deelname groot.
  • Nationaal: leden participeren in diverse landelijke werkgroepen.

Invloed

  • Internationaal: invloed is groot; NL-inbreng en commentaar worden gewaardeerd.
  • Nationaal: het ontbreekt aan NL-experts in diverse ISO-werkgroepen.

Kennis

  • Internationaal: NL-experts nemen deel aan diverse werkgroepen.
  • Nationaal: binnen de platforms is het kennisniveau hoog.

Draagvlak

  • Met 10 leden in de normcommissie is er draagvlak. Uitbreiding van de commissie is gewenst.

Contact & meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening in de zorg, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem contact op met Kars Jansen of Paul Vermeulen voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Kars Jansen

Kars Jansen

Kars Jansen is consultant bij NEN voor de afdeling Zorg en Welzijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 26 90 318 of via zw@nen.nl.

Paul Vermeulen

Paul Vermeulen

Paul Vermeulen is consultant bij NEN voor de afdeling Zorg en Welzijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 26 90 318 of via zw@nen.nl.