Normcommissie Vaste minerale brandstoffen

Internationale kolenhandel en handel in emissierechten vragen om algemeen erkende afspraken over de bepaling van de samenstelling van cokes en steenkool.

De handel in vaste minerale brandstoffen is sterk internationaal georiënteerd. Ondanks de uitfasering van de kolencentrales is Rotterdam met 25 miljoen ton overslag nog steeds de grootste kolenhaven van Europa. De toepassing van ISO normen bedient dit internationale handelsverkeer. Hierbij gaat het om de bepaling van de samenstelling en de kwaliteit van cokes en steenkool. Deze bepaling is ook van belang in relatie tot de wettelijk toegestane emissies bij stookprocessen (Europese Emissierichtlijn) en voor de handel in emissierechten.

Werkgebied & activiteiten

De normcommissie 'Vaste minerale brandstoffen' draagt bij aan ISO normen voor de veilige en nauwkeurige bemonstering van cokes en steenkool en de bepaling van de samenstelling ervan. Daarbij gaat het om o.a. de calorische waarde, vocht, vluchtige bestanddelen, waterstof, as en koolstof, zwavel en halogenen en sporenelementen.

Kader energietransitie

De normcommissie werkt binnen het kader van de energietransitie waarbij Nederland onafhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen ten behoeve van elektriciteitsproductie. Het afbouwen van het aantal kolencentrales is daarbij een speerpunt (2030). Kolencentrales worden onder meer aangepast (bijstook biomassa) dan wel (tijdelijk) vervangen door biomassacentrales. Naast gebruik in elektriciteitscentrales worden vaste minerale brandstoffen ook in andere industrieën zoals de staalindustrie gebruikt. Voor diverse eindgebruikers in het buitenland vinden overslag en kwaliteitscontrole in Nederland plaats.

Structuur

 • De normcommissie 'Vaste minerale brandstoffen' valt onder de Beleidscommissie Energiewinning, -distributie en brandstoffen.
 • De normcommissie 'Vaste minerale brandstoffen' volgt ISO/TC 27 'Solid mineral fuels' door proactief te participeren in diverse subcommissies en werkgroepen.
 • Bekijk de internationale structuur op de website van ISO/TC 27 'Solid mineral fuels'.
 • Er vindt nagenoeg geen Europese of nationale normalisatie meer plaats voor vaste minerale brandstoffen.

Wie doen er mee?

De normcommissie 'Vaste minerale brandstoffen' is interessant voor producenten, handelaars, importeurs en gebruikers van cokes en steenkool, als ook voor inspectieorganisaties en laboratoria die in de sector vaste minerale brandstoffen werken. Momenteel zijn de volgende partijen lid van de normcommissie:

 • PSB Inspection BV
 • Incolab BV
 • Uniper Benelux NV
 • Tata Steel IJmuiden
 • Peterson Rotterdam BV
 • Enerco BV
 • RWE Generation NL is agendalid
 • SGS Nederland B.V.

Normen & nieuws

Normen


ISO/TC27 publicaties
Normen voor 'Solid mineral fuels'.

ISO/TC 27/SC 1 publicaties
Normen voor 'Coal preparation: terminology and performance'.

ISO/TC 27/SC 3 publicaties
Normen voor 'Coke'.

ISO/TC 27/SC 4 publicaties
Normen voor 'Sampling'.

ISO/TC 27/SC 5 publicaties
Normen voor 'Methods of analysis'.

Nieuws


Herziene norm voor bepaling organische materiaal van gewapende bitumen banen gepubliceerd

24-02-2020 De herziening van NEN 2087 'Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de d...

Herziene norm voor bepaling organische materiaal van gewapende bitumen banen voor commentaar gepubliceerd

02-04-2019 De herziening van NEN 2087 'Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de d...

Laat je inspireren op de Better Biomass netwerkmiddag op 20 maart

27-02-2017 Met het Better Biomass-certificaat tonen organisaties aan dat de biomassa die zij produceren, verwer...

Drie nieuwe ISO-normen voor infrastructuur alternatieve brandstoffen

24-02-2017 In de afgelopen periode heeft ISO een drietal internationale normen gepubliceerd die een belangrijke...

Normen voor bevestiging van dakbedekkingen worden herzien

23-02-2016 Met de publicatie van NEN 6707:2011 en NPR 6708:2013 voor de bevestiging van dakbedekkingen is er ee...

Ook meepraten?

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

De normcommissie is een kleine, maar actieve commissie die tweemaal per jaar vergadert. Door deel te nemen heeft u:

Netwerk
Toegang tot het Nederlandse en internationale netwerk van vaste minerale brandstoffen.

Invloed
Invloed op de inhoud en toepasbaarheid van ISO normen voor vaste minerale brandstoffen en andere afspraken vanuit het belang van uw eigen organisatie, de sector en/of de maatschappij.

Kennis
Krijgt u kennis en deelt u kennis van normen voor vaste minerale brandstoffen, maar ook kennis van de ontwikkelingen in de markt, de regelgeving en de toepassing van normen.

Draagvlak
Creëert u een zo breed mogelijk draagvlak voor oplossingen in de sector die worden vastgelegd in ISO normen of andere afspraken.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de normontwikkelingen op het gebied van vaste minerale brandstoffen of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Nicolet Baas voor meer informatie.

Nicolet Baas

Nicolet Baas

Nicolet Baas is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 326 of stuur een mail.