Gezond & veilig werken

Een veilige werkomgeving is essentieel, zeker als u werkt in een risicovolle omgeving. Er zijn normen en richtlijnen die precies omschrijven hoe u zich kunt beschermen tegen deze risico's en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen om bijvoorbeeld te werken op hoogte of met gevaarlijke stoffen.

Bekijk via onderstaande thema's aan welke normen en projecten wordt gewerkt:

Fysieke veiligheid

Een veilige werkomgeving is essentieel, zeker als u werkt in een risicovolle omgeving. Er zijn normen en richtlijnen die precies omschrijven hoe u zich kunt beschermen tegen deze risico's en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen om bijvoorbeeld te werken op hoogte of met gevaarlijke stoffen.. Benieuwd Bekijk aan welke normen en projecten wordt gewerkt?

Bekijk de normcommissies en projecten op het gebied van fysieke veiligheidArbeidsmiddelen

Een veilige werkomgeving is essentieel, zeker als u werkt in een risicovolle omgeving. Er zijn normen en richtlijnen die precies omschrijven hoe u zich kunt beschermen tegen deze risico's en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen om bijvoorbeeld te werken op hoogte of met gevaarlijke stoffen.. Benieuwd Bekijk aan welke normen en projecten wordt gewerkt?

Bekijk de normcommissies en projecten op het gebied van fysieke veiligheidPBM's

Een veilige werkomgeving is essentieel, zeker als u werkt in een risicovolle omgeving. Er zijn normen en richtlijnen die precies omschrijven hoe u zich kunt beschermen tegen deze risico's en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen om bijvoorbeeld te werken op hoogte of met gevaarlijke stoffen.. Benieuwd Bekijk aan welke normen en projecten wordt gewerkt?

Bekijk de normcommissies en projecten op het gebied van fysieke veiligheidOrganisatie

Een veilige werkomgeving is essentieel, zeker als u werkt in een risicovolle omgeving. Er zijn normen en richtlijnen die precies omschrijven hoe u zich kunt beschermen tegen deze risico's en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen om bijvoorbeeld te werken op hoogte of met gevaarlijke stoffen.. Benieuwd Bekijk aan welke normen en projecten wordt gewerkt?

Bekijk de normcommissies en projecten op het gebied van fysieke veiligheidCertificatie & keurmerken

Een veilige werkomgeving is essentieel, zeker als u werkt in een risicovolle omgeving. Er zijn normen en richtlijnen die precies omschrijven hoe u zich kunt beschermen tegen deze risico's en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen om bijvoorbeeld te werken op hoogte of met gevaarlijke stoffen.. Benieuwd Bekijk aan welke normen en projecten wordt gewerkt?

Bekijk de normcommissies en projecten op het gebied van fysieke veiligheid

De rol van NEN

NEN brengt alle belanghebbende partijen samen die met elkaar afspraken maken over producten, systemen, processen en diensten. Vervolgens zorgt NEN voor:

  • Vastleggen van gemaakte afspraken in normen;
  • Controleren of deze normen niet conflicteren met al bestaande normen;
  • Controleren of huidige normen nog voldoen of eventueel aangepast moeten worden;
  • Faciliteren van trainingen en certificeringen van installateurs en andere vakdeskundigen;
  • Bijdragen aan internationale normen.

Meer informatie, een vergadering bijwonen of meedoen?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig werken in samenhang met normontwikkeling? Of wil je een keer een vergadering bijwonen of normcommissielid worden, zodat je zelf een bijdrage kan leveren aan de afspraken die gemaakt worden? Neem dan contact met ons op!