Programmeertalen en besturingssystemen

Lees over de normen en normontwikkelingen op het gebied van ‘programming languages, their environments and system sofware interface’.

Veel technische producten en systemen maken gebruik van software en zijn geprogrammeerd om op een bepaalde manier te werken. Is het een doelpunt of niet? Wil iemand een andere app op zijn telefoon openen? Ook het typen van een tekst en het gebruik van websites: software en programmeertalen maken het mogelijk. Software is overal en de programma’s moeten ervoor zorgen dat digitale producten en diensten het doen of reageren zoals gebruikers het willen.

Programmeertalen zorgen ervoor dat computerprogramma’s en digitale producten doen wat gebruikers willen. Er worden afpraken met elkaar gemaakt over hoe die programmeertalen eruit zien.

Inge Piek, secretaris normcommissie programmeertalen en besturingssystemen

Over de normcommissie

De normcommissie ‘Programming languages, their environments and system software interfaces’ werkt mee aan internationale normen en andere informatie, zoals tools en best practices. Het internationale werkgebied omvat programmeertalen, software specifieke technieken, systeem software interfaces en ontwikkel- en programmeerfaciliteiten. De normcommissie zorgt dat deze standaarden voor Nederlandse bedrijven en overheid relevant zijn en volgt en beïnvloedt daarom het internationale werk. De commissieleden nemen deel aan internationale werkgroepen.

Internationaal

Internationaal zijn en worden veel normen voor programmeertalen ontwikkeld. Onder meer voor de talen C++, Prolog, Fortran, Cobol en Ada, maar ook normen voor het open source besturingssysteem Linux en systeemomgevingen zoals POSIX. De Nederlandse normcommissie houdt zich met name bezig met C++ en richt zich dit jaar op richtlijnen voor het leren van C++. Komende periode worden veel normen herzien. De normen van bijna alle programmeertalen én de normen van de systeemomgeving POSIX. Er zijn nieuwe projecten opgezet over het voorkomen van kwetsbaarheden in programmeertalen.

Verschillende talen

Er zijn veel verschillende programmeertalen. Cobol en Fortran zijn oud gedienden. Later kwamen daar talen bij als Pascal, C (en later C++) en C#, Visual Basic en Java. Hoe zorg je dat al die talen door verschillende programmeurs te herkennen en begrijpen zijn? Welke eisen kan een opdrachtgever geven aan een programmeur? Dat staat beschreven in normen. In de normen staat onder andere hoe de programma’s eruit zien, wat de foutmeldingen zijn en hoe de input- en output-data eruit moeten zien. Er worden niet alleen normen ontwikkeld voor programmeertalen, maar ook voor besturingssystemen. Het voorkomen van kwetsbaarheden in software krijgt aandacht in nieuwe normen.

Deelname normcommissie

Leden van een normcommissie zijn op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij weten waar partijen aan moeten (gaan) voldoen en kunnen daardoor daarop inspelen. Ook breiden deelnemende experts hun kennis en netwerk uit.

Bent u geïnteresseerd geraakt in één van de onderwerpen, zoals één van de programmeertalen of besturingssystemen en wilt u graag meewerken? Dan horen wij graag van u.

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van programeertalen en besturingssystemen, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Inge Piek voor meer informatie.

Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.

Stuur een e-mail