PROGRESSIVE: Progressive Standards around ICT for Active and Healthy Ageing

The PROGRESSIVE Project will help make sure that standards take account of the voice of older people and contribute to the creation of environments where, as we age, we can all have better access to products and services.

PROGRESSIVE Project

We are PROGRESSIVE – a consortium of organisations investigating standards in ICT for active and healthy and ageing (AHA). This website reflects the work we are doing as we explore the world of standards, standardisation, codes of practice and guidelines etc. and develop the database what can be found on our platform.19 October 2017 Stakeholder brainstorming workshop

Making ICT Standards fit for Active and Healthty Ageing
The PROGRESSIVE project is organising a stakeholder brainstorming workshop entitled “Making ICT standards fit for Active and Healthy Ageing” to debate how standards, mainly those related to ICT as an enabler of Active and Healthy Ageing (AHA), can better meet the needs of Europe's ageing population. I thought you may be interested in attending this event.

The main objective of the workshop will be to promote a fruitful debate among relevant stakeholders who are searching for optimum approaches and to consider how this could evolve into a sustainable dialogue. Thus, it is of utmost importance that all stakeholders are represented around the table!

The workshop will take place on Thursday 19th October at the CEN-CENELEC Management Centre (CCMC) in Brussels, Belgium. You can find all information and a link to the programme and registration in their invitation at the website. The event is free of charge.

More information about PROGRESSIVE is available on the project website.

ISO standaardisatie: vergrijzende samenleving
Het werkprogramma heeft als doel standaarden te ontwikkelen die bijdragen aan kwaliteit van leven en noodzakelijke ondersteuning waardoor mensen met gevoel van eigenwaarde langer zelfstandig blijven leven en bijdragen aan de samenleving. Technologische innovaties en diensten kunnen deze demografische transitie ondersteunen.

Het werkprogramma bouwt voort op de WHO benadering voor vergrijzing; het bouwen van een leeftijd-vriendelijke wereld waarin de zorg moet veranderen van ziekte-gebaseerde curatieve modellen richting het aanbieden van geïntegreerde zorg die gericht is op preventie, participatie, motivatie en op de behoeftes van (oudere) mensen.

• Eerste prioriteit is de definiëring van relevante begrippen met betrekking tot de vergrijzende samenleving.
• Daarnaast wil de commissie bestaande nationale normen en standaarden evalueren en inventariseren welke kunnen dienen als brondocumenten voor internationale standaarden.

Stemming
Over dit initiatief kunt u stemmen. De bijlage bevat meer details over het voorstel. Het initiatief gaat door als 71% van de landen in de wereld positief stemt op dit voorstel. NEN, de Nederlandse vertegenwoordiger in het ISO netwerk, verkent de Nederlandse opinie over dit voorstel. Landen beslissen daarna zelf of de uiteindelijke ISO standaarden nationaal worden overgenomen.

Graag ontvangen we van u vóór 10 oktober uw reactie.

ISO Standards facilitate active ageing – communications campaign 2-6 October 2017
The ISO communications campaign about active ageing is fast approaching! Please find attached the press release that we intend to distribute on 1 October 2017. Please feel free to adapt and distribute to your stakeholders on or after this date.

Website
ISO has created a dedicated website for this campaign. This can be found here and will go live on 1 October 2017.
Feel free to distribute the link on or after this date in your own communications.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

For more information please contact Marlou Bijlsma.+31 15 2 690 264

zw@nen.nl

 

Neem contact op

For more information please contact Thamar Zijlstra.+31 15 2 690 154

mm@nen.nl