Project-, programma- en portfoliomanagement

Lees over de normen en normontwikkelingen op het gebied van projecten.

Projecten zijn de meest gebruikte vormen om veranderingen in of tussen organisaties te plannen, in te richten en uit te voeren en worden ook veel gebruikt in bouw en ontwikkelingstrajecten. In Nederland wordt ongeveer 30 procent van het bruto nationaal product besteed aan projecten en projectmatige activiteiten.

Projecten hebben een begin en einde met een duidelijke prestatie als resultaat. Projecten zijn niet beperkt tot een specifieke branche of een specifiek domein. De commissie 'Projectmanagement' volgt en neemt deel aan het internationale werk voor het ontwikkelen en updaten van standaarden.

Door afstemming onder verschillende partijen, hebben afspraken een groot draagvlak. De normen voor project- en programmamanagement zijn bij uitstek het resultaat van alle kennis op dit gebied.

Inge Piek, secretaris normcommissie projectmanagement

Verloop projecten

Voor het succesvol laten verlopen van een project is goed projectmanagement nodig. Daarnaast kan programma- en portfoliomanagement helpen bij het optimaal realiseren van projecten. Programma's zijn samenhangende projecten die samen worden beheerd. Het voordeel van programmamanagement is dat gewenste doelstellingen goed kunnen worden afgestemd op de beschikbare middelen en dat de inspanningen op een gecoördineerde en gestructureerde manier worden gerealiseerd. De doelstellingen zijn daardoor realistischer.

Portfolio's zijn een verzameling van projecten, programma's en gerelateerd werk, die verband houden met een groep organisatie- of strategische doelstellingen. Portfoliomanagement maakt keuzes welk werk uitgevoerd kan worden op basis van afgesproken budgetten en beschikbare mensen en middelen.

Normen voor project-, programma- en portfoliomanagement

Voor het beter beheren en coördineren zijn verschillende standaarden gepubliceerd. De belangrijkste normen zijn:

  • ISO 21500 Richtlijn voor projectmanagement: richtlijn met concepten en best practices voor projectmanagement die belangrijk zijn voor en een impact hebben op het succes van een project.
  • ISO 21503 Richtlijn voor programmamanagement: richtlijn voor het managen van geïntegreerde projecten, programma's en ander gerelateerd werk. De norm biedt ook handvatten in het realiseren van de voordelen van de afstemming van de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie.
  • ISO 21504 Richtlijn voor portfoliomanagement: richtlijn voor een consistente aanpak om de strategie van de organisatie af te stemmen op projecten, programma's, portfolio's en ander gerelateerd werk.
  • ISO 21505 Richtlijn voor governance: richtlijn voor bestuursorganen voor het autoriseren, begrenzen en aansturen van het project-, programma- en portfoliomanagement. Ook het toebedelen van bevoegdheden en het houden van toezicht door bestuursorganen wordt in deze norm beschreven.
  • ISO 21506 Vocabulary: de belangrijkste gebruikte termen en hun definities.

Er zijn ook een aantal ondersteunende normen met specifieke richtlijnen:

  • ISO 21508 Earned value management in project and programme management
  • ISO 21511 Work breakdown structures for project and programme management

Belangen van Nederlandse organisaties

De normcommissie 'Projectmanagement' werkt mee aan internationale normen en andere afspraken (zoals tools en best practices) op dit onderwerp. In de Nederlandse commissie zitten vier experts die toegang hebben tot een netwerk van nationale, Europese en mondiale experts.

Inspirerende verhalen

Gecertificeerd projectmanagement kent uitsluitend winnaars

Bedrijven en organisaties in ontwikkelde landen zoals Nederland investeren ongeveer 30 procent van het bruto binnenlands product in project gerelateerde werkzaamheden. En dat ongeveer 10 procent daarvan ineffectief wordt besteed? Goed en gecertificeerd projectmanagement is nodig om organisatiestrategie, projecten en business-as-usual effectief op elkaar af te stemmen. De normcommissie ‘Projectmanagement’ is een project gestart om een dergelijke norm te ontwikkelen. Ben Holland, lid van de normcommissie, vertelt hierover.

>> Lees het interview

Nieuws

Internationale ontwerpnormen voor projectmanagement voor commentaar gepubliceerd

29-06-2020 Twee conceptnormen voor project-, programma-, en portfoliomanagement zijn gepubliceerd ter commentaa...

Enquête over standaard voor certificeerbaar projectmanagement

08-04-2020 De normcommissie Projectmanagement heeft een enquête uitgezet. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen...

Normen voor projectmanagement in ontwikkeling

24-02-2020 Op donderdag 13 februari 2020 kwamen ruim twintig experts en geïnteresseerden voor projectmanagement...

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Heeft u kennis over dit onderwerp of bent u om een andere reden geïnteresseerd en wilt u graag meewerken aan het ontwikkelen van normen of richtlijnen voor projectmanagement? Neem contact op met Inge Piek voor meer informatie.

Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.

Stuur een e-mail