Publiceer uw MVO-zelfverklaring ISO 26000!

Dit platform geeft de mogelijkheid om uw zelfverklaring ISO 26000 te publiceren. In deze verklaring geeft uw organisatie aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026.

Het publicatieplatform ISO 26000 biedt een centraal overzicht van zelfverklaringen en onderbouwende rapportages die aan de hand van NPR 9026 zijn opgesteld.

 • Voor bedrijven een mogelijkheid om zich met hun prestaties te profileren.
 • Voor overheden, klanten en andere stakeholders een makkelijk vindbaar en toegankelijk overzicht dat de ambities van organisaties weerspiegelt.

Via deze webpagina leest u meer over de verschillende transparantietrappen, welke stappen u doorloopt om een zelfverklaring te publiceren en welke bedrijven al deelnemen aan het platform.


Direct registreren

Informatie & procedure

Transparantietrappen

NEN biedt drie transparantietrappen voor de publicatie van de zelfverklaring. De transparantieniveaus verschillen van elkaar in de mate van transparantie. De transparantieniveaus zeggen niet iets over hoe ‘goed’ de MVO-ambities en-resultaten van een organisatie zijn, maar de mate van detail waarin de toepassing van ISO 26000 wordt beschreven als onderbouwing van de zelfverklaring. In transparantieniveau 3 is men het meest transparant want hier wordt de meeste onderbouwing gegeven.

 • Transparantietrap 1: zelfverklaring (bijlage A uit de NPR 9026) en rapportage met toelichting op de vier gebieden van ISO 26000, namelijk:
  1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
  2. Identificeren en betrekken van stakeholders.
  3. De zeven MVO-kernthema's en 37 MVO-onderwerpen.
  4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.
 • Transparantietrap 2: zelfverklaring (bijlage A uit de NPR 9026) en onderbouwing bestaande uit de referentiematrix (bijlage B uit de NPR 9026)
 • Transparantietrap 3: zelfverklaring (bijlage A uit de NPR 9026) en een onderbouwing bestaande uit de referentiematrix (bijlage B uit NPR 9026) en prioriteringsmatrix (bijlage C uit NPR 9026)

Publiceer uw zelfverklaring in 5 stappen

Stap 1

Aanmelden

Insturen van het registratieformulier, inclusief relevante documentatie

Stap 2

Toets

NEN toetst met betrekking tot de gegevens over de organisatie de juistheid ervan. NEN toetst met betrekking tot de zelfverklaring of deze juist en volledig is conform bijlage A van NPR 9026. NEN toetst met betrekking tot de onderbouwende informatie - bij optie 1 het bestaan ervan - en - bij optie 2 en 3 - de volledigheid van de informatie, niet de inhoud. U ontvangt uiterlijk binnen twee weken de resultaten van deze toets in een bevindingsrapport.

Stap 3

Afstemming

Mochten er onduidelijkheden zijn in de informatie, dan neemt NEN contact op met de organisatie tot wederzijdse duidelijkheid is verkregen.

Stap 4

Publicatie

Zodra NEN de definitieve zelfverklaring en de definitieve onderbouwing voor optie 1,2,3 heeft ontvangen zal NEN dit binnen 3 werkdagen publiceren op het Publicatieplatform. De datum op de zelfverklaring is leidend voor de looptijd ervan.

Stap 5

Signaleren van de looptijd

3 maanden voor afloop van de looptijd van de zelfverklaring neemt NEN contact op over actualisering van de gegevens.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je nog wat vragen hebt. Denk aan vragen als 'Wat is het publicatieplatform ISO 26000?' en 'Waar moet mijn organisatie aan voldoen?'.

Bekijk de meest voorkomende vragen en de antwoorden.Veelgestelde vragen en antwoorden

Zichtbaarheid vergroten

Met een speciale logo kunt u aantonen dat uw zelfverklaring op het publicatieplatform ISO 26000 van NEN staat. Het reguliere NEN-logo mag u niet gebruiken. Dit om verwarring te voorkomen bij derden. NEN certificeert namelijk niet en doet ook geen keuringen. NEN wil zijn onafhankelijkheid en objectiviteit te allen tijde waarborgen. Lees de voorwaarden voor gebruik van het logo.

Voorwaarden gebruik logo

Aanmelden

Via het registratieformulier kunt u zich eenvoudig aanmelden voor het publicatieplatform. Voordat de zelfverklaring en onderbouwing worden geplaatst ontvangt u een bevindingenrapport met het resultaat van de review van de documenten.

Deze informatie moet worden aangeleverd en wordt vermeld op het platform:

 • De zelfverklaring conform bijlage A, die is ondertekend door de statutair verantwoordelijke.
 • Een KvK-inschrijving, die niet ouder is dan 3 maanden. Uit dit uittreksel moet blijken dat de ondertekenaar de statutair verantwoordelijke is.
 • De zelfverklaring dient een verwijzing te hebben naar een onderbouwing.
 • Een contactadres en/of contactpersoon.

Registreer nu

Kosten en voorwaarden

De eenmalige administratiekosten bij aanmelding voor het publicatieplatform verschillen per grootte van de organisatie (full time equivalent -fte- gerelateerd). De jaarlijkse bijdrage verschilt per transparantieniveau. Lees meer over de eenmalige kosten, de jaarlijkse bijdragen, de voorwaarden en de procedure voor het actualiseren van de zelfverklaring.

Kosten en voorwaarden

Van der Ven legt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen duurzaam vast!


Door het opstellen en publiceren van de zelfverklaring ISO 26000 maakt G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf haar duurzaamheidsbeleid inzichtelijk. Veel aspecten zijn verweven in de diverse certificeringen die het bedrijf in haar bezit heeft, echter met de zelfverklaring is het gehele beleid in één oogopslag inzichtelijk gemaakt.

Lees verder

Contact of meer info

Thamar Zijlstra

Thamar Zijlstra

Thamar Zijlstra, consultant bij NEN, telefoon: 015 2690 154 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail