Procedure, kosten en voorwaarden Publicatieplatform ISO 26000

Wat is de procedure om de zelfverklaring te publiceren?

Stap Door Toelichting
Aanmelden Organisatie Insturen van het registratieformulier, inclusief relevante documentatie
Toets NEN NEN toetst met betrekking tot de gegevens over de organisatie de juistheid ervan. NEN toetst met betrekking tot de zelfverklaring of deze juist en volledig is conform bijlage A van NPR 9026. NEN toetst met betrekking tot de onderbouwende informatie - bij optie 1 het bestaan ervan - en - bij optie 2 en 3 - de volledigheid van de informatie, niet de inhoud. U ontvangt uiterlijk binnen twee weken de resultaten van deze toets in een bevindingsrapport
Afstemming NEN Mochten er onduidelijkheden zijn in de informatie, dan neemt NEN contact op met de organisatie tot wederzijdse duidelijkheid is verkregen
Publicatie NEN Zodra NEN de definitieve zelfverklaring en de definitieve onderbouwing voor optie 1,2,3 heeft ontvangen zal NEN dit binnen 3 werkdagen publiceren op het Publicatieplatform. De datum op de zelfverklaring is leidend voor de looptijd ervan
Signaleren einde looptijd NEN 3 maanden voor afloop van de looptijd van de zelfverklaring neemt NEN contact op over actualisering van de gegevens

Procedure voor geactualiseerde zelfverklaring.

Indien de periode van de zelfverklaring (volgens Bijlage A) is verlopen dan ontvangt NEN graag minimaal 2 weken voor het verstrijken van deze termijn een geactualiseerde zelfverklaring.
Overigens ontvangt u uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van deze termijn een herinnering van NEN.

Voor het actualiseren van de zelfverklaring is het volgende van belang:
- Geactualiseerde Bijlage A
- Uittreksel van KvK (niet ouder dan 3 maanden)
- Onderbouwing afhankelijk van de gekozen optie voor publicatie

De documenten kunnen gestuurd worden naar: managementsystemen@nen.nl of u kunt de email met de herinnering van NEN beantwoorden.

De verdere procedure ten aanzien van de review door NEN en publicatie is identiek aan de eerste aanmelding, zoals dit hierboven is beschreven.

Wat zijn de kosten in 2019?

De eenmalige administratiekosten bij aanmelding voor het publicatieplatform verschillen per grootte van de organisatie (full time equivalent -fte- gerelateerd) en worden altijd in rekening gebracht, ook als de plaatsing onverhoopt niet wordt geeffectueerd. De jaarlijkse bijdrage verschilt per optie.
Omvang organisatie (fte) Registratiekosten (eenmalig)
Tot 100 medewerkers € 116,00
Van 100 tot 500 medewerkers € 292,00
Meer dan 500 medewerkers € 583,00
Optie Kosten per jaar Vanaf 2e kwartaal Vanaf 3e kwartaal Vanaf 4e kwartaal
Optie1: Bijlage A en eigen onderbouwing € 169,00 € 128,00 € 87,00 € 47,00
Optie 2: Bijlage A en B € 286,00 € 219,00 € 146,00 € 79,00
Optie 3: Bijlage A, B en C € 402,00 € 312,00 € 201,00 € 111,00

Wat zijn de Voorwaarden van het Publicatieplatform?

Facturering van de jaarlijkse bijdrage vindt vooraf plaats per kalenderjaar (op 1 januari van het nieuwe jaar) ongeacht de datum van de zelfverklaring;

Aanmeldingen na 1 januari ontvangen een factuur pro rato van de resterende kwartalen. In de tabel vindt u de bedragen per optie en kwartaal. Wij vragen u om binnen 14 dagen te betalen.

Uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van de zelfverklaring kan de deelname in het daarop volgende jaar worden beëindigd.

De tarieven zijn exclusief B.T.W. en worden jaarlijks geïndexeerd.

Eerder door u bekeken

Zelfverklaring ISO 26000, keuze uit drie opties:

Optie 1
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een onderbouwing van de zelfverklaring. Deze onderbouwing moet ten minste de gemaakte keuzes ten aanzien van MVO op de in de zelfverklaring (bijlage A van NPR 9026) genoemde gebieden bestrijken.
Optie 2
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een referentiematrix, die conform Bijlage B van NPR 9026 is opgebouwd.
Optie 3
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een referentiematrix, die conform Bijlage B van NPR 9026 is opgebouwd. Daarnaast een prioriteringsmatrix die conform bijlage C van NPR 9026 is opgebouwd.

Maak u zichtbaar: logo voor deelnemers Publicatieplatform ISO 26000

Voorwaarden gebruik logo.
Aanvragen logo.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen op een rij.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met Managementsystemen voor vragen over de normcommissie MVO of het Publicatieplatform.

managementsystemen@nen.nl

(015) 2 690 135

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.