Toelichting Publicatieplatform ISO 26000

Eisen voor Publicatieplatform ISO 26000

Organisaties die in het Publicatieplatform willen worden opgenomen moeten periodiek een geactualiseerde (nieuw gedateerde) zelfverklaring (bijlage A) en indien van toepassing ook een geactualiseerde onderbouwing sturen. De NPR 9026 beveelt aan om jaarlijks de zelfverklaring te herzien. Uiteindelijk geldt de gekozen en vermelde periode van de organisatie op de zelfverklaring (bijlage A) als voorwaarde voor de actualisatie. Indien een organisatie vermeldt dat ze minimaal jaarlijks de zelfverklaring onderzoekt en beoordeelt dan zal NEN deze periode aanhouden. Ze verwacht dan jaarlijks een geactualiseerde zelfverklaring van deze organisatie.


Hoe meld ik mij aan?

Via het aanmeldingsformulier op het Publicatieplatform ISO 26000.


Welke gegevens moet ik aanleveren?

De zelfverklaring conform bijlage A, die is ondertekend door de statutair verantwoordelijke. Daarnaast een KvK-inschrijving, die niet ouder is dan 3 maanden. Uit dit uittreksel moet blijken dat de ondertekenaar de statutair verantwoordelijke is. Daarnaast dient de zelfverklaring een verwijzing te hebben naar een onderbouwing en wordt een contactadres en/of contactpersoon vermeld.


Welke optie past bij mijn organisatie?

Elke optie heeft verschillend eisen waaraan voldaan moet worden. Hieronder vindt u een toelichting.

Optie 1
Om in optie 1 opgenomen te worden moet een organisatie voldoen aan de algemene eisen en (een link naar) een onderbouwing van de zelfverklaring meesturen. Deze onderbouwing moet ten minste de gemaakte keuzes ten aanzien van MVO op de in de zelfverklaring (bijlage A van NPR 9026) genoemde gebieden bestrijken.
Optie 2
Om in optie 2 opgenomen te worden moet een organisatie voldoen aan de algemene eisen en een referentiematrix meesturen die conform Bijlage B van NPR 9026 is opgebouwd.
Optie 3
Om in optie 3 opgenomen te worden moet een organisatie voldoen aan de algemene eisen en een referentiematrix meesturen die conform Bijlage B van NPR 9026 is opgebouwd. Daarnaast moet de organisatie beschikken over een prioriteringsmatrix die conform bijlage C van NPR 9026 is opgebouwd. Deze prioriteringsmatrix kan meegestuurd worden voor publicatie of er kan verwezen worden naar een webadres.

Welke versie van de NPR 9026 is beschikbaar?


Tweetalige versie NPR 9026
Van NPR 9026 Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000 (Zelfverklaring ISO 26000) is zowel een Nederlandstalige versie als een Engelstalige versie beschikbaar in de normshop. De Nederlandstalige versie heeft echter een ander nummer en een andere publicatiedatum dan de Engelstalige versie, namelijk: Nederlandstalige versie: NPR 9026 +C1: 2012 Engelstalige versie: NPR 9026: 2011 Deze twee versies zijn inhoudelijk ‘identiek’. Hieronder een korte toelichting op deze twee versies. NPR 9026 bevat 40 vragen die zijn gebaseerd op de vier hoofdelementen van de internationale norm NEN-ISO 26000:2010. Voor het principe 4.8 Respect voor mensenrechten in NEN-ISO 26000 is bij de formulering van de aandachtspunten bij de desbetreffende vraag teveel afgeweken van de originele tekst van NEN-ISO 26000 zelf. Door deze afwijking zou een organisatie kunnen worden gevraagd te handelen in strijd met internationaal recht en/of nationale wetgeving. Om dit te voorkomen is de tekst bij vraag 7 in NPR 9026 gewijzigd. Dit heeft geleid tot het uitbrengen van de nieuwe uitgave NPR 9026+C1:2012. Bij de Engelstalige versie van de NPR 9026 is bij de vertaling één op één gebruik gemaakt van de originele tekst van de Engelstalige versie van NEN-ISO 26000. Dit betekent dat voor het principe 4.8 en specifiek vraag 7 geen wijzigingen nodig waren. Deze uitgave blijft daarom NPR 9026:2011.
NB: Nieuwe versie NPR 9026
Eind oktober 2012 is er een nieuwe versie van de NPR 9026 gepubliceerd, namelijk: NPR 9026+C1: 2012. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle nieuwe en/of geactualiseerde zelfverklaringen (inclusief onderbouwingen) gebaseerd zijn op de NPR 9026+C1:2012. NPR 9026 bevat 40 vragen die zijn gebaseerd op de vier hoofdelementen van de internationale norm NEN-ISO 26000:2010. Voor het principe 4.8 “respect voor mensenrechten” in NEN-ISO 26000 is bij de formulering van de aandachtspunten bij de desbetreffende vraag teveel afgeweken van de originele tekst van NEN-ISO 26000 zelf. Door deze afwijking zou een organisatie kunnen worden gevraagd te handelen in strijd met internationaal recht en/of nationale wetgeving. Om dit te voorkomen is vraag 7 uit de NPR 9026-2011 gewijzigd en is er op dit moment een nieuwe versie beschikbaar NPR 9026-2012. De wijzigingen zijn toegelicht en opgenomen in het correctieblad dat gratis via onze normshop beschikbaar is.Eerder door u bekeken

Zelfverklaring ISO 26000, keuze uit drie opties:

Optie 1
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een onderbouwing van de zelfverklaring. Deze onderbouwing moet ten minste de gemaakte keuzes ten aanzien van MVO op de in de zelfverklaring (bijlage A van NPR 9026) genoemde gebieden bestrijken.
Optie 2
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een referentiematrix, die conform Bijlage B van NPR 9026 is opgebouwd.
Optie 3
De organisatie voldoet aan de algemene eisen en geeft een referentiematrix, die conform Bijlage B van NPR 9026 is opgebouwd. Daarnaast een prioriteringsmatrix die conform bijlage C van NPR 9026 is opgebouwd.

Maak u zichtbaar: logo voor deelnemers Publicatieplatform ISO 26000

Voorwaarden gebruik logo.
Aanvragen logo.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen op een rij.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met Managementsystemen voor vragen over de normcommissie MVO of het Publicatieplatform.

managementsystemen@nen.nl

(015) 2 690 135

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.