Nieuwe samenwerkingen
vragen om nieuwe normen

Op 20 november is de special en e-zine van Publiek Denken verschenen met als thema ‘Groen akkoord, regionale aanpak van energietransitie’. In deze special geeft Rik van Terwisga, Algemeen Directeur van NEN, zijn visie op het belang van normen in de energietransitie.

‘De energietransitie is niet haalbaar zonder normen en andere afspraken,’ zegt Rik van Terwisga, algemeen directeur van NEN, dat al sinds 1916 de ontwikkeling van normen begeleidt. ‘Van convenanten waarin we vastleggen dat we duurzame energie willen, gaan we nu naar de uitvoering, het halen van de doelen. Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig.’

Op deze webpagina leest u meer over de ontwikkelingen en rol van afspraken op het gebied van energietransitie, waterstof, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Energietransitie

Nederland staat voor een grote uitdaging: in 2030 moet de emissie van broeikasgassen ten minste 49% lager liggen dan in 1990. Dit percentage wordt ook benoemd in de Klimaatwet. Hoe kunnen afspraken de energietransitie versnellen?

Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie

Waterstof

Waterstof heeft potentie een belangrijke rol te spelen in de uitvoering van het Klimaatakkoord als toekomstbestendig alternatieve energiedrager. Afspraken zijn nodig om deze transitie te begeleiden om waterstof op veilige, verantwoorde, betrouwbare wijze in te zetten.

Ontwikkelingen op het gebied van waterstof

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dit proces is in gang gezet en zal niet stoppen, zelfs als vanaf nu de CO2-emissies zouden worden beëindigd. Een belangrijk gevolg is dat de extremen toenemen. Hoe kunnen afspraken op het gebied van klimaatadaptatie ervoor zorgen dat we kunnen anticiperen op de toekomst?

Ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie

Circulaire economie

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Hoe kunnen afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie