Patenten

Patenten Informatie Lijst

NEN heeft de verplichting om patenteninformatie publiekelijk beschikbaar te maken om zo het normalisatieproces en het toepassen van de normen te faciliteren. De Patenten Informatie Lijst bevat de gegevens die door patenthouders met NEN zijn gedeeld; de lijst pretendeert daarmee niet volledig te zijn. Alleen dat wat bij NEN bekend is staat in de lijst. Voor meer details worden ook de patenthouders gepubliceerd.


De lijst geeft aan patenthouders de mogelijkheid om normgebruikers te informeren over patenten die relevant zijn in de context van een specifieke norm. In die gevallen worden de normgebruikers geadviseerd contact te zoeken met de patenthouders om (indien nodig) een licentie-afspraak overeen te komen.

Tot op heden zijn geen nationale patenten geregistreerd en is de nationale lijst dus leeg.

Internationale Patenten Informatie Lijsten

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.