Patenten

Patenten Informatie Lijst

Om het normalisatieproces en het toepassen van de normen en andere normproducten te faciliteren maakt NEN patentinformatie publiekelijk beschikbaar. De Patenten Informatie Lijst bestaat uit informatie die door patenthouders met NEN is gedeeld. De lijst pretendeert daarmee niet volledig zijn. Alleen de gegevens die aan ons bekend zijn gemaakt door de patenthouders worden gepubliceerd.


De lijst geeft aan patenthouders de mogelijkheid om normgebruikers te informeren over patenten die relevant zijn in de context van een specifieke norm. In die gevallen worden de normgebruikers geadviseerd contact te zoeken met de patenthouders om een (indien nodig) licentie-afspraak overeen te komen.

NEN patenten Informatie Lijst


Internationale Patenten Informatie Lijsten

Eerder door u bekeken

Wilt u meer weten over patenten?

Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Public Affairs.

(015) 2 690 146

publiek@nen.nl

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.