Reageren op normontwerpen

NEN streeft een open en transparant normalisatieproces na. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen (‘stakeholders’), en dus een breed draagvlak, is een van de fundamentele principes van normalisatie. Een belangrijke stap in het proces is de openbare commentaarronde waarin alle marktpartijen commentaar kunnen leveren op een normontwerp.

www.normontwerpen.nen.nl

NEN stelt alle nationale normontwerpen online ter beschikking via www.normontwerpen.nen.nl. Via dit systeem bieden we ook een beperkt aantal internationale normontwerpen ter commentaar aan.

Het systeem voor normontwerpen biedt de gelegenheid om op eenvoudige wijze normontwerpen in te zien en commentaar te leveren.

Werking online commentaarsysteem

Het online commentaarsysteem is zo eenvoudig mogelijk en daarmee laagdrempelig gemaakt. Als u wilt reageren op normontwerpen via dit systeem, hoeft u slechts een zeer beperkt aantal gegevens (naam, e-mail en organisatie) in te voeren en dit via een zgn. ‘double opt-inn’ te bevestigen. Vervolgens heeft u toegang tot alle normontwerpen in het systeem, die op dat moment open staan voor commentaar.

Iedereen met toegang tot het systeem mag commentaar indienen. De enige verplichting die wij van u vragen is dat u bij uw commentaar ook een tegenvoorstel indient.

De manier van commentaar invoeren is eenvoudig. U levert uw commentaar per onderdeel van de norm.

Het systeem heeft de mogelijkheid om marktpartijen direct uit te nodigen om commentaar te geven.

Afhandeling commentaar

De normcommissie die de betreffende norm beheert, beoordeelt de ontvangen commentaren. De normcommissie heeft de beslissende stem of het commentaar ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd. Alle commentaargevers krijgen achteraf bericht of hun commentaar is verwerkt, en zo nee, waarom niet.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over normontwerpen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Deelnemen aan normcommissie

  • direct invloed
  • bij de top aan tafel
  • strategisch belang

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.