Snelle afspraken

Nederlands Technische Afspraken (NTA)

Als voor de snelle oplossing van een probleem geen consensus van alle belanghebbenden nodig is, of de laatste stand van zaken van een snel veranderende technologie moet worden vastgelegd, dan is de NTA een effectief instrument.

Een NTA vergt minder inspanning in tijd, geld en personele inzet op gebieden waarvoor (nog) geen plaats is voor normen. De NTA overbrugt de kloof tussen de normen, voornormen en praktijkrichtlijnen die op basis van brede consensus tot stand zijn gekomen en de specificaties die door een of meer bedrijven, instituten of organisaties zijn opgesteld. Ook kunnen afspraken van een beperkte groep partijen in een NTA worden vastgelegd.

De openstelling tot deelname aan de ontwikkeling van een NTA is 6 weken.


Ontwikkeling Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor eisen aan onafhankelijke schemabeheerders
Op initiatief van een groep onafhankelijke schemabeheerders start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Eisen aan onafhankelijke schemabeheerders'. Het initiatief is genomen na overleg met de Raad voor Accreditatie en verschillende ministeries die gebruik maken van certificatie- en inspectieregelingen. Partijen die mee willen praten over de ontwikkeling van deze NTA kunnen zich tot 15 september aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep.

Onafhankelijke schemabeheerders worden op dit moment door de RvA beoordeeld op basis van een door de RvA opgesteld beoordelingsdocument. Europese regelgeving vereist dat beoordeling in de toekomst plaatsvindt op basis van een extern opgesteld document. Een groep schemabeheerders die al regelmatig ontwikkelingen met elkaar afstemt heeft daarom het initiatief tot de opstelling van de NTA genomen (Het CCV, FSSC 22000, KvINL, NEN-HKZ, SCCM, SCIOS, SKAO, SIKB, SMK, SSVV).

De NTA is bedoeld om de kwaliteit van zowel de ontwikkeling als het beheer van schema’s te borgen die worden opgesteld door schemabeheerders die onafhankelijk zijn van zogenaamde conformiteitsbeoordelende instanties. De kwaliteit van de schema’s wordt onder meer bepaald door de wijze waarop de verschillende belanghebbende partijen door de schemabeheerder worden betrokken.

Bij de opstelling van de NTA zullen bestaande documenten als uitgangspunt worden gebruikt. In het bijzonder het document van de RvA waarin de huidige eisen zijn vastgelegd. Verder vormen de normen uit de ISO/IEC 17000-serie waarop de accreditaties zijn gebaseerd een belangrijk uitgangspunt.

Doelstelling is dat de inhoudelijke ontwikkeling van de NTA in 2016 wordt afgerond en de publicatie begin 2017 kan plaatsvinden.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 15 september 2016 aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep bij Dick Hortensius . Ook kunnen eventuele vragen aan hem worden gesteld.

Ontwikkeling Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor internet in en om de woning
Op initiatief van KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Internet in en om de woning'. Met deze NTA willen betrokken partijen een eerste stap zetten in een kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in en om de woning, om zodoende in woningen beter voorbereid te zijn op de nieuwe ontwikkelingen op gebied van zorg, comfort, energie- en entertainment.

Met deze NTA wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van internet in woningen door een opleverprotocol te ontwikkelen voor het ontwerpen, aanleggen én onderhouden van een internetinstallatie in woningen, zowel op installatietechnisch gebied als op de ICT protocol infrastructuur. Uneto-VNI zal deze NTA uitdragen binnen zijn bracheleden waarbij deze vervolgens wordt geborgd in de opleiding aan (comfort)installateurs. De NTA sluit aan bij en wordt onderdeel van de Vitaal Thuis inkoop specificaties, met als doel de basis infrastructuur te borgen voor grootschalige implementatie van thuiszorg technologie in Nederland.

Hier kunt u meer informatie vinden over deze NTA.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 24 augustus 2016 aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep bij Frank Kortstee ev@nen.nl.

Meer lezen

Meer informatie over de NTA procedures kunt u lezen in onderstaand (te downloaden) document:

Eerder door u bekeken

Meer informatie over snelle afspraken?

Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Public Affairs.

(015) 2 690 146

publiek@nen.nl

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.