Snelle afspraken

Nederlands Technische Afspraken (NTA)

Als voor de snelle oplossing van een probleem geen consensus van alle belanghebbenden nodig is, of de laatste stand van zaken van een snel veranderende technologie moet worden vastgelegd, dan is de NTA een effectief instrument.

Een NTA vergt minder inspanning in tijd, geld en personele inzet op gebieden waarvoor (nog) geen plaats is voor normen. De NTA overbrugt de kloof tussen de normen, voornormen en praktijkrichtlijnen die op basis van brede consensus tot stand zijn gekomen en de specificaties die door een of meer bedrijven, instituten of organisaties zijn opgesteld. Ook kunnen afspraken van een beperkte groep partijen in een NTA worden vastgelegd.

De openstelling tot deelname aan de ontwikkeling van een NTA is 6 weken.


Aankondiging ontwikkeling NTA voor Energieprestatie van gebouwen
Achtergrond:
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft NEN invulling aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. De uitvoering hiervan ligt in handen van een Programmaraad en een Projectgroep. De Programmaraad krijgt als taak samen te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak voor deze vernieuwing. De Projectgroep is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk ontwikkelen van de (nieuwe) bepalingsmethode.

Voorstel:
De nieuwe bepalingsmethode wordt vastgelegd in een NTA.

Door NEN uitgenodigde partijen:
Brancheverenigingen en vertegenwoordigers van partijen die gerelateerd zijn aan de energieprestatie van gebouwen.

Contact:
Stephanie Jansen, 015 – 2690 441


Meer lezen

Meer informatie over de NTA procedures kunt u lezen in onderstaand (te downloaden) document:

Eerder door u bekeken

Meer informatie over snelle afspraken?

Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Public Affairs.

(015) 2 690 146

publiek@nen.nl

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.