SATORI: Harmonizing ethics assessment for research and innovation

SATORI (Stakeholders Acting Together on the Ethics Impact Assessment for Research and Innovation) is a research project with 17 partners. NEN facilitates the development of a CWA (CEN Workshop Agreement) with guidelines and requirements for responsible research and innovation.

Have your say on ethics assessment in Europe

De project findings have been developed in 2 documents on ethics assessment: part 1 on the ethics assessment unit and part 2 on ethical impact assessment framework. SATORI project invites you to give your feedback on the first version of the CEN Workshop Agreement.

The ‘public enquiry’ of the CWA lasts from 15 September to 14 December 2016. After registration (inlog/inschrijven) of your email address and organisation you can access the documents and submit your comments via:
www.normontwerpen.nen.nl

Instructions how to use normontwerpen.nl in English.


Noodzaak

Een aantal schandalen over onderzoek en innovaties heeft de noodzaak tot ethische assessment doen toenemen. Voor de kwaliteit en maatschappelijke acceptatie van onderzoek en innovaties is het van belang dat er een verbetering komt op het vlak van ethische assessment. Zowel tijdens het uitvoeren van een onderzoek als bij de introductie van een innovatie is ethiek van belang: hoe gaan we om met proefpersonen? Hoe ga ik om met privacy? Wat is de lange termijn impact van een innovatie? Daarnaast wordt onderzoek ook steeds internationaler. SATORI heeft als doel om te verkennen wat er wordt gedaan aan ethische assessment en hoe dit geharmoniseerd kan worden.


Verschillen en overeenkomsten

Een belangrijk onderdeel van het project is een onderzoek naar verschillen en overeenkomsten in ethische assessment in Europa en de rest van de wereld. Er wordt ook gekeken naar ethische assessment binnen verschillende vakgebieden en de diverse rollen die assessors hebben. Uiteindelijk wordt een aantal principes en procedures geïdentificeerd die worden verwerkt in een CEN Workshop Agreement. Het SATORI project bouwt voort op het gedachtegoed van Responsible Research and Innovation (RRI).


Het doel van de CWA is om te komen tot breed gedragen afspraken op Europees niveau voor ethische assessment. Er worden vereisten en richtlijnen opgenomen in het document, wat zal leiden tot een hogere kwaliteit van ethische assessment en harmonisatie in uitvoering.

Deze CWA zal toepasbaar zijn voor alle vakgebieden, van medische sector tot engineering en sociale wetenschappen. Ook zal het kunnen worden gebruikt door diverse soorten assessoren, waaronder onderzoekers, bedrijven, fondsenverstrekkers en opdrachtgevers.

Het CWA traject valt onder CEN/TC 389 Innovation Management. Het project plan, het verslag van de kick-off meeting op 17 september 2015 en het inschrijfformulier voor deelname aan de CWA vindt u onder tabje 'Documenten' en op de website van CEN.

U kunt deelnemen aan de ontwikkeling van de CEN Workshop Agreement (CWA). Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Marlou Bijlsma of Thamar Zijlstra via mm@nen.nl.

Meer informatie over het SATORI project vindt u hier.

Meer informatie over het CWA traject vindt u hier.

Eerder door u bekeken

Deelnemen

Heeft u interesse om deel te nemen aan de ontwikkeling van deze CEN Workshop Agreement (CWA)? Meld u aan bij Marlou Bijlsma of Thamar Zijlstra via mm@nen.nl.

Neem contact op


Voor meer informatie neem contact op met Marlou Bijlsma (zie foto) of Thamar Zijlstra.

(015) 2 690 289

mm@nen.nl

  

Relevante links

Hoe ethische toetsing drones disruptors en nanotech verder helpt

EU FP7 SATORI project

CEN Workshop SATORI

CEN/TC 389 Innovation Management

CEN CWA download area