Sustainable Development Goals

Het transformeren van de wereld is het doel van de Agenda voor 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en de bijbehorende zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de SDG’s.

Bekijk de SDG's

Het ambitieuze actieplan om vrede en welvaart te bevorderen, armoede uit te bannen en de planeet te beschermen, wordt wereldwijd erkend als essentieel voor de toekomstige duurzaamheid van onze wereld. Hiervoor is de bijdrage vereist van alle delen van de samenleving, inclusief lokale en nationale overheden, het bedrijfsleven, de industrie en individuele personen.

Om succesvol te zijn, is voor dit proces consensus, samenwerking en innovatie vereist. Er zijn veel internationale normen en gerelateerde documenten gepubliceerd waarin wereldwijd erkende richtlijnen en kaders zijn opgenomen die het resultaat zijn van internationale samenwerkingen en eensgezindheid. Deze richtlijnen en kaders bieden een goede basis waarop innovatie kan groeien en zijn essentiële instrumenten om regeringen, het bedrijfsleven en consumenten in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het realiseren van elk van de SDG’s.

Normen helpen de SDG's te behalen en de toekomstige duurzaamheid van onze wereld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een duurzame toekomst betekent een evenwicht vinden tussen de behoeften van de ecologische, maatschappelijke en economische systemen. Van organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij hierin een belangrijke rol spelen. Met meer dan 450 aanbevelingen die rechtstreeks van invloed zijn op de SDG-doelen, biedt ISO 26000 richtlijnen voor de wijze waarop bedrijven en organisaties op een ethische en transparante manier kunnen werken om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Normen leveren een bijdrage aan economische duurzaamheid door de handel te faciliteren, een nationale kwaliteitsinfrastructuur te bevorderen en duurzame bedrijfspraktijken te ondersteunen. De maatschappelijke duurzaamheid wordt bevoorderd door landen en gemeenschappen te helpen door de gezondheid en het welzijn van hun burgers te verbeteren. En de ecologische duurzaamheid wordt bevoorderd door bedrijven en landen te helpen hun milieu-impact te beheersen.

Bekijk de SDG's

Nieuws & achtergrondinformatie

Investeren in Sustainable Development Goals voor een betere wereld

Een ambitieus actieplan om vrede en welvaart te bevorderen, armoede uit te bannen en de planeet te beschermen. Het gaat hier om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit plan wordt wereldwijd erkend als onmisbaar voor de toekomstige duurzaamheid van onze wereld. Hiervoor is de bijdrage vereist vanuit alle delen van de samenleving, inclusief lokale en nationale overheden, het bedrijfsleven, de industrie en de burger. Wat betekent dat voor hen en wat voor rol spelen normalisatie instituten hierbij?
>> Lees het artikel in NENMagazine

Webinar Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs), zijn wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen waar iedereen een rol in kan spelen. Ook de ontwikkeling en toepassing van normen kan hier aan bijdragen. Tijdens het webinar op maandag 8 juni (10.00 - 11.00 uur) wordt een toelichting gegeven op de relatie tussen normen en de SDGs.
>> Lees het bericht