SDG 1: Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Door een platform te bieden voor de beste praktijken op alle gebieden van economische activiteit, van landbouw tot bankwezen, dragen internationale ISO-normen bij aan de duurzame productie van voedsel en hulpbronnen en duurzame werkgelegenheid.

Een voorbeeld hiervan is NEN-ISO 20400 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. ISO 20400 geeft ondersteuning aam organisaties bij het ontwikkelen van duurzame en ethische inkooppraktijken die ook ten goede komen aan de samenlevingen waarin zij actief zijn. De richtlijn omvat ook normen voor het implementeren van ethische processen in de hele leveringsketen.

ISO 37001 Beheersystemen voor bestrijding van omkoping, ondersteunt bedrijven en overheden bij hun inspanningen om integer te handelen en omkoping te bestrijden. Deze richtlijn is erop gericht om binnen organisaties een anti-omkopingscultuur te creëren, en draagt op die manier bij aan het verminderen van de grote verschillen in welvaart die in veel landen over de hele wereld een belangrijke oorzaak van armoede zijn.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen NEN-ISO 20400 Lees meer
Bestrijding van omkoping ISO 37001:2016 en