SDG 1: Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Het eerste doel is ook gelijk het belangrijkste volgens de Verenigde Naties (VN): in 2030 is er geen extreme armoede meer. Het aantal vrouwen, mannen en kinderen dat onder de armoedegrens leeft, moet tot zeker de helft worden teruggebracht.

Iedereen heeft gelijke rechten op economische middelen zoals land, technologie en financiële dienstverlening. Ook moet iedereen toegang hebben tot basisdiensten en een sociaal vangnet. En ook arme mensen moeten weerbaar zijn op het moment dat er een natuurramp plaatsvindt of als er een economische, sociale of ecologische crisis is.

Normen brengen bewezen werkwijzen samen, op alle economische gebieden van landbouw tot bankwezen, en dragen zo bij aan duurzame productie van voedsel en andere hulpbronnen. Normen ondersteunen duurzame werkgelegenheid.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen NEN-ISO 20400 Lees meer
Bestrijding van omkoping ISO 37001:2016 en