SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

De laatste jaren is inkomensgelijkheid tussen landen verminderd. Terwijl ongelijkheid binnen landen alleen maar groter is geworden. Tussen 1990 en 2010 is de inkomensgelijkheid binnen ontwikkelingslanden met 11 procent toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen is de inkomensgelijkheid toegenomen. Economische vooruitgang is niet genoeg om armoede te bestrijden, dit wordt wereldwijd steeds meer gezien als een feit. Landen moeten meer aandacht besteden aan de inkomensgroei van arme mensen. Het inkomen van de armste 40 procent van de nationale populatie moet in 2030 sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde.

Samenlevingen vertrouwen op een complex kwaliteits- en nalevingssysteem om een goede werking van de markt te garanderen, de gezondheid en veiligheid van mensen te beschermen en het milieu in stand te houden. Dit systeem wordt aangeduid als een nationale kwaliteitsinfrastructuur (NQI). Veel ontwikkelingslanden hebben een laag NQI. Een laag NQI beperkt handelskansen en beperkt het vermogen om het welzijn van het publiek te verbeteren op essentiële gebieden zoals gezondheid. Internationale normen dragen bij aan de vermindering van ongelijkheden, omdat deze dienen als een gemeenschappelijke taal die bijdraagt aan het beperken van handelsbarrières, het bevorderen van innovatie en het bieden van gelijke kansen.

Onderwerp of project Norm Meer informatie