SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Geavanceerde samenlevingen vertrouwen op een complex kwaliteits- en nalevingssysteem om de goede werking van de markt te garanderen, de gezondheid en veiligheid van mensen te beschermen en het milieu in stand te houden. Dit systeem wordt gewoonlijk aangeduid als een nationale kwaliteitsinfrastructuur (NQI) en heeft betrekking op alle aspecten van metrologie, normalisatie, testen, kwaliteitsbeheer, certificering en accreditatie die van invloed zijn op de conformiteitsbeoordeling.

Veel ontwikkelingslanden kampen met een zwakke NQI, wat een belangrijk obstakel kan zijn voor hun integratie in regionale en mondiale markten. Dit omdat een zwak NGI hun handelskansen beperkt en een belemmering vormt voor hun vermogen om het welzijn van het publiek te verbeteren op essentiële gebieden zoals gezondheid, veiligheid en milieubescherming.
Een deel van de ISO-strategie 2016-2020 is gericht op capaciteitsopbouw voor ontwikkelingslanden op gebieden zoals strategie, technische en operationele expertise en relaties met beleidsmakers, om op die manier hun deelname aan internationale normalisatie te ondersteunen.

Dit helpt deze landen vervolgens weer om hun NQI te versterken, waardoor ongelijkheden binnen en tussen landen worden verminderd.

Bovendien dragen de ISO-normen zelf eveneens bij aan de vermindering van ongelijkheden, omdat deze dienen als een gemeenschappelijke taal die bijdraagt aan het elimineren van handelsbarrières, het bevorderen van innovatie en het bieden van gelijke kansen aan alle soorten organisaties die op nationale en internationale markten willen concurreren.

ISO biedt ook specifieke standaarden die organisaties in staat stellen direct bij te dragen aan deze SDG. ISO 26000, Richtsnoer voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, geeft bijvoorbeeld richtlijnen voor de manier waarop bedrijven en organisaties op een sociaal verantwoorde wijze kunnen opereren, onder meer voor de principes van non-discriminatie en gelijke kansen. De kernthema’s en vraagstukken die door de norm worden gedefinieerd, omvatten mensenrechten, arbeidspraktijken, het milieu, eerlijke bedrijfspraktijken, consumentenkwesties en maatschappelijke betrokkenheid.

Onderwerp of project Norm Meer informatie