SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

In 2030 zijn steden duurzaam, inclusief, veilig en weerbaar (resilient). De helft van de wereldbevolking woont in de stad en naar verwachting zal dit alleen maar toenemen. In 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen in stedelijk gebied. Duurzame groei is de grootste uitdaging van steden van de toekomst. Alle steden bedekken slechts drie procent van al het landoppervlakte. Steden zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van energieverbruik en CO2 uitstoot. Tegelijkertijd heeft de hoge bevolkingsdichtheid in de stad ook veel voordelen. Het is gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten, technologische innovaties breed door te voeren en minder grondstoffen en energie te verbruiken.

Steden moeten verantwoord gebruik maken van hulpbronnen, bijdragen aan behoud van milieu en zorg dragen voor een verbetering van welzijn van burgers. Er zijn normen die steden kunnen ondersteunen bij het bepalen van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en implementatie strategieën.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer