SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Het produceren van goederen voor de groeiende wereldbevolking kan veel handiger: meer produceren met minder. Het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd. De verdeling van voedsel moet beter. In 2030 moet voedselverspilling gehalveerd zijn. Ook moet de productie schoner: chemicaliën en andere vervuiling in de lucht, water en bodem moeten worden verminderd. De hele keten moet meewerken aan een groene levensstijl: van boer tot supermarkt en consument.

Praktische handvatten over het verminderen van milieu-impact, het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen én het aanmoedigen van verantwoordelijke aankoopbeslissingen zijn enkele manieren waarop internationale normen bijdragen aan duurzame consumptie en productie.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer