SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Het verminderen van onze milieu-impact, het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het aanmoedigen van verantwoordelijke aankoopbeslissingen zijn slechts enkele van de manieren waarop de ISO-normen bijdragen aan duurzame consumptie en productie.

ISO 20400, Duurzaam inkopen – Richtsnoer draagt bij aan de verwezenlijking van deze doelstellingen door organisaties te helpen bij het integreren van duurzaamheid in hun aanbestedingsproces. Binnen de ISO 14020-normenreeks heeft ISO ook standaarden ontwikkeld voor milieukeurmerken. Deze bieden leidende beginselen voor de ontwikkeling en het gebruik van milieukeurmerken en eigenverklaringen, evenals voor de voorbereiding van certificeringsprogramma’s voor derden. Deze standaarden dragen bij aan het valideren van milieuclaims, om op die manier consumenten aan te moedigen betere keuzes te maken. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe norm voor duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid in de agrovoedingssector. Duurzaamheid is ook zeer relevant als het gaat om bouwconstructies. ISO 15392, Duurzaamheid in bouwconstructies - Algemene principes, omvat de identificatie en vaststelling van algemene principes voor duurzaamheid in gebouwen en andere constructiewerken gedurende hun gehele levenscyclus, vanaf hun ontwikkeling tot end-of-life.

ISO ondersteunt ook duurzame lifestyle-keuzes. In ISO 20245, Grensoverschrijdende handel in tweedehands goederen, staan minimumvoorschriften centraal voor de screening van goederen die tussen landen worden verhandeld. Het stimuleren van dit alternatieve consumptiepatroon is gericht op het verminderen van afval en de milieu-impact.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer