SDG 13: Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Een aantal normen spelen een essentiële rol in de klimaatagenda, namelijk normen die bijdragen aan het monitoren van klimaatverandering, het kwantificeren van broeikasgasemissies en het bevorderen van goede praktijken in milieubeheer.

Een voorbeeld is de ISO 14000-normenreeks voor milieubeheersystemen, waarin praktische hulpmiddelen voor organisaties worden beschreven voor het beheren van de impact van hun activiteiten op het milieu. Deze normenreeks, waaronder een van de meest gebruikte ISO-standaarden, namelijk ISO 14001, Milieubeheersystemen – Eisen met richtsnoer voor gebruik, omvat algemene kaders, audits, berichtgevingen, keurmerken, levenscyclusanalyses en methoden om klimaatverandering te beperken en daarop te reageren.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer
Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik NEN-EN-ISO 14001:2015